Oriëntatieavond en cursus bij het Rozenkruis
Oriëntatieavond en cursus bij het Rozenkruis

oriëntatieavond: Het nuctemeron, een gnostiek geschrift
Apollonius van Tyana was een tijdgenoot van Jezus. Het
Nuctemeron is een diepzinnig geschrift waarvan de tekst
de twaalf fasen van het universele pad van inwijding beschrijft.
Apollonius entte zijn levensbeschouwing op
de mysterietraditie waarvan de grondslagen vijf eeuwen
eerder gelegd werden door de Griekse filosoof Pythagoras.
Hij geldt derhalve als een vertegenwoordiger van de
Griekse gnosis.

Datum: dinsdag 10 april 2012
Tijd: aanvang 20.00 uur
Kosten: toegang vrij
Adres: Dierenriemstraat 4, Eindhoven
t. 040-2420889

Cursus innerlijke bron: Apollonius van Tyana
De vijfdelige cursus omvat de universele gnostieke
inwijdingsweg zoals die is omschreven in het Nuctemeron,
een diepzinnig geschrift van Apollonius van Tyana,
een tijdgenoot van Jezus. Apollonius onderwees, deed
wonderen en verrichte opzienbarende genezingen in de
landen rond de Middellandse Zee.

Datum: start maandag 16 april en vrijdag 20 april
Tijd: aanvang resp. 20.00 uur en 10.00 uur
Kosten: € 25,- inclusief teksten
Adres: Dierenriemstraat 4, Eindhoven
t. 040-2420889

Voor vragen: http://www.rozenkruis.nl