Opendag Groenschool Eindhoven goed bezocht!

Groenschool Eindhoven (Helicon Opleidingen) ontving ruim 1100 bezoekers op de opendag binnen haar muren. Via een wandelroute, enkele opdrachten en een prijsvraag konden toekomstige leerlingen samen met hun ouders ruimschoots informatie krijgen waaraan behoefte was. Er heerste vanaf het begin tot het einde een gezellige sfeer in hele school.