open dagen in “Het Bedrijf” van Neos

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2006 is het voor belangstellenden mogelijk een kijkje te nemen in “Het Bedrijf” van Neos, aan de Hessen Kasselstraat in Eindhoven.
“Het bedrijf” is een werkvoorziening waar cliënten van de maatschappelijke opvang onder begeleiding kunnen werken en biedt daarmee haar werknemers structuur, sociale contacten en een versterking van de arbeidsmogelijkheden.

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2006 is het voor belangstellenden mogelijk een kijkje te nemen in “Het Bedrijf” van Neos, aan de Hessen Kasselstraat in Eindhoven.
“Het bedrijf” is een werkvoorziening waar cliënten van de maatschappelijke opvang onder begeleiding kunnen werken en biedt daarmee haar werknemers structuur, sociale contacten en een versterking van de arbeidsmogelijkheden.

Bij “Het Bedrijf” werken dagelijks ongeveer 45 mensen. Dit kunnen cliënten van Neos of GGzE zijn, maar ook mensen die een taakstraf opgelegd hebben gekregen. Naast assemblage, inpak- en sorteerwerkzaamheden zijn er ook taken als eenvoudige schilder- of onderhoudswerkzaamheden, het opknappen van achterpaden en schoonhouden van de Genneperparken. Sommige cliënten werken slechts enkele dagdelen, waar anderen vijf dagen per week present zijn. Werknemers werken met behoud van uitkering en krijgen een kleine onkostenvergoeding. Verder is binnen “Het Bedrijf” een uitzendbureau voor dak- en thuislozen gevestigd.

Tijdens de open dagen zal te zien zijn hoe het er bij “Het Bedrijf’ in de dagelijkse praktijk aan toe gaat. Tevens zal er aandacht zijn voor de rol die “Het Bedrijf” vervult op het gebied van sociale activering en de opstap naar een reguliere baan.
Een aantal cliënten zorgt voor ontvangst en begeleiding van de bezoekers.
Een doorlopend programma biedt demonstraties door cliënten, een presentatie over ”Het Bedrijf” en een film over de geschiedenis van “Het Bedrijf”. En natuurlijk is er gelegenheid om gewoon rustig rond te kijken.

Iedereen is van harte welkom. Met name buurtbewoners en collega-instellingen worden uitgenodigd voor deze open dagen.

Locatie: Het Bedrijf, Hessen Kasselstraat 1, Eindhoven –
tel. 040-2523277
Toegangstijden: vrijdag 19 mei: 13:00 – 17:00 uur
zaterdag 20 mei: 10:00 – 14:00 uur