Op 1 april a.s. bezoekhuis Neos geopend

Het Bezoekhuis is vooral gericht op kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en tijdelijk in een Blijf van m’n Lijfhuis wonen. In deze opvang is het namelijk niet mogelijk om bezoek te ontvangen. Het Bezoekhuis is een initiatief van Neos in samenwerking met The Body Shop en het Woonbedrijf.

Het Bezoekhuis is vooral gericht op kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en tijdelijk in een Blijf van m’n Lijfhuis wonen. In deze opvang is het namelijk niet mogelijk om bezoek te ontvangen. Het Bezoekhuis is een initiatief van Neos in samenwerking met The Body Shop en het Woonbedrijf.

Het Bezoekhuis is vooral gericht op kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. De meeste kinderen wonen tijdelijk in een Blijf van m’n Lijfhuis in Eindhoven. Daar wonen ze gemiddeld met 29 kinderen samen met hun moeders. Die kinderen hebben vaak in één keer het contact moeten verbreken met hun vader, familie, school, vriendjes of vriendinnetjes, omdat de moeder vaak een opvangplek heeft gevonden buiten de eigen woonplaats.

In de opvang is het voor de kinderen niet mogelijk om bezoek te ontvangen. Het Bezoekhuis biedt deze kinderen de mogelijkheid om hun sociale contacten te onderhouden en opnieuw op te bouwen. Hierbij kan het gaan om begeleid bezoek in het kader van een omgangsregeling tot aan het ontvangen van vriendjes, vriendinnetjes of familie.

Het Bezoekhuis is tot stand gekomen met hulp van The Body Shop en het Woonbedrijf.

Van juni tot en met december 2007 heeft The Body Shop in al haar winkels in Nederland campagne gevoerd onder het motto ‘Stop huiselijk geweld’. Tijdens deze periode zijn verschillende, speciaal voor dit doel ontwikkelde producten verkocht waarvan de opbrengst, een kleine 55.000 euro, gebruikt is voor de inrichting van het Bezoekhuis. ‘Stop huiselijk geweld’ is een internationale campagne waarmee The Body Shop sinds 2005 jaarlijks aandacht vraagt voor de problematiek rondom huiselijk geweld en met name de gevolgen ervan voor kinderen.

De woning voor het Bezoekhuis is beschikbaar gesteld door Woonbedrijf. Hiervoor hoeft geen huur te worden betaald, omdat ook Woonbedrijf het Bezoekhuis een warm hart toedraagt. Woonbedrijf vindt het heel belangrijk dat kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad een plekje vinden om weer even kind te zijn. Gelukkig was er snel een geschikte woning op loopafstand van het station gevonden. Met het beschikbaar stellen van deze woning wil Woonbedrijf een maatschappelijke meerwaarde creëren, een waarde die de samenleving toekent aan haar activiteiten. Woonbedrijf werkt op meer gebieden samen met Neos. Zo realiseert Woonbedrijf vier woningen als tijdelijke overbruggingshuisvesting voor cliënten van Neos in een pand aan de Willemstraat in Eindhoven. Deze woningen zullen naar verwachting begin mei klaar zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Neos:
Lian Brok – telefoon 040-2501523 – email lbrok@st-neos.nl
Woonbedrijf:
Hannie de Groot – telefoon 040-2434343 – email h.degroot@woonbedrijf.com
The Body Shop Benelux:
Michelle van Leeuwen – telefoon 06 21802608 – email michelle.vanleeuwen@thebodyshop.com

=========================================================