Ook jij kunt Stadsdichter van Eindhoven worden!

OPROEP:
Potentiële stadsdichters wordt gevraagd drie gedichten in te zenden: 1) een vrij gedicht, 2) een gedicht over Eindhoven, 3) een gedicht waar een actualiteit in relatie tot Eindhoven in centraal staat.
Inzenden:
Gedichten kunnen tot en met 15 juli 2007 worden verstuurd naar: Openbare Bibliotheek De Witte Dame Eindhoven, t.a.v.v. Secretariaat Stadsdichter Eindhoven, Postbus 488, 5600 AI Eindhoven (Emmasingel 22, 5611 AZ Eindhoven).


OPROEP:
Potentiële stadsdichters wordt gevraagd drie gedichten in te zenden: 1) een vrij gedicht, 2) een gedicht over Eindhoven, 3) een gedicht waar een actualiteit in relatie tot Eindhoven in centraal staat.
Inzenden:
Gedichten kunnen tot en met 15 juli 2007 worden verstuurd naar: Openbare Bibliotheek De Witte Dame Eindhoven, t.a.v.v. Secretariaat Stadsdichter Eindhoven, Postbus 488, 5600 AI Eindhoven (Emmasingel 22, 5611 AZ Eindhoven).

Comité* Verkiezing Stadsdichter Eindhoven

Kort historisch overzicht
Eindhoven heeft in de afgelopen jaren 2 stadsdichters gekend die op vrijwillige basis
En belangenloos een jaar lang deze rol wilde vervullen. Aanvankelijk wilde de gemeente geen stadsdichter. Het smoesje was er zou geen budget zijn (schriftelijk en mondeling bevestigd). Daarom besloten de vaste optredende dichtersgroep van K&B zelf een stadsdichter te benoemen op vrijwillige basis. Onder leiding van Pierre Maréchal is een inzichtgevende enquête gehouden over wat men van het idee vond en welke persoon de voorkeur had. Het werd uiteindelijk Jan van der Pol (periode 2004-2005).
De benoeming werd in middeleeuwse sfeer voor geïnteresseerd publiek gehouden, met optredende dichters en muzikale omlijsting. Op namaak-percament was de aanstelling door de kunstenares Sanne Steers (Veldhoven) gecaligrafeerd en ondertekend door talloze organisaties uit de Eindhoven en de regio. Kortom het was een feestelijke en historische gebeurtenis.
Bij deze openbare benoeming en de organisatie daarvan waren velen betrokken. Het mag dan ook een ‘wonder’genoemd worden dat ondanks de vele betrokkenen er zo weinig vooraf uitgelekt was. Opmerkelijk was wel toen Maréchal in een bekend Brabants tijdschrift opperde dat een Stadsdichter ook een vrouw moet kunnen zijn, er zeer merkwaardig te noemen tegenwind kwam.
Omdat Eindhoven haar zestig jarige bevrijding vierden waren de dichters uitgenodigd om hier aan mee te werken. Er is toen in totaal 60 uur , dag en nacht, gedicht op talloze locaties in de stad, door dichters afkomstig uit het gehele land. Voor de ‘nieuwbakken en officieuze stadsdichter was de eer weggelegd om deze gebeurtenis officieel in het bijzijn van de wethouder in het Gemeentehuis te openen! (*).
In samenspraak en samenwerking met een ambtenaar van Cultuur kon Van der Pol alsnog bij diverse officiële gelegenheden zijn speciaal daarvoor geschreven gedicht voordragen.**

De opvolger van Van der Pol, Frans van Hoof, is weliswaar niet alleen onaangekondigd,
maar ook op een minder democratische wijze gekozen. Dat neemt niet weg dat Van Hoof zich van zijn rol en de consequenties bewust was en zijn uiterste best heeft gedaan
om de bevolking kennis te laten maken met het fenomeen Stadsdichter.
Hoe dan ook, beide ‘vrijwilligers’ hebben de weg gebaand voor de officieel te kiezen
Stadsdichter (zie hieronder).
Jan van der Pol publiceerde zijn gedichten niet alleen in diverse media maar ook in de bundel ‘In plaats van het standbeeld’ Gedichten van de Eindhovense Stadsdichter, 2004-5. Eigen beheer. Frans van Hoof publiceerde zijn bevindingen naast de media tevens in in de vorm van een DVD.

Voordat we dit stukje historie afsluiten is het van belang te weten dat de paters van het Augustijnenklooster Mariënhage als chroniqueurs vele eeuwen terug, feitelijk en weliswaar in een andere vorm, als (voorlopers van ) het stadsdichtersfenomeen beschouwd kunnen worden. Een andere zaak is de reden waarom Maréchal en de zijnen een Eindhovense Stadsdichter wilde was niet het meeswingen met de populaire actualiteit van het fenomeen stadsdichter. Het ging hen voornamelijk om de erkenning door de gemeente Eindhoven van de woordkunstenaar waaronder de dichter. Dit naast
andere kunstvormen zoals beeldende kunst en bijvoorbeeld muziek.

OP NAAR DE TOEKOMST: Het Comité

Het Comité bestaat uit de navolgende personen Dorothée Foole (Voorzitster –publiciste/uitgeefster), Freek de Leeuw (Neerlandicus en gespecialiseerd in taalbeheersing en poëzieanalyse), Erwint Troost (dichter en performer), Pierre Maréchal (dichter, auteur en vogel-/ ecologisch deskundige), Jan van Griensven (socioloog, beleidsadviseur gemeente Eindhoven).
Doelstelling van het Comitë: verkiezing, benoeming en begeleiding van de Stadsdichter van Eindhoven,

Profiel van de Stadsdichter van Eindhoven:

– Woont bij voorkeur in Eindhoven en heeft een sterke betrokkenheid met Eindhoven.
– Kan gedichten schrijven op kwalitatief niveau.
– Schrijft als Stadsdichter poëzie die betrekking heeft op Eindhoven en of actuele gebeurtenissen in relatie met Eindhoven of de Eindhovense bevolking.
– Is bereid minimaal 10 gedichten per jaar te schrijven en deze tijdens openbare bijeenkomsten voor te lezen.
– Schrijft gedichten binnen verdedigbare morele grenzen en streeft naar oorspronkelijkheid.
– Stemt erin toe dat gedichten gedurende de stadsdichtersperiode ter promotie van de Stadsdichter of Gemeente Eindhoven copyrightvrij gepubliceerd mogen worden.
– Roept met zijn gedichten emotie op (humor, ontroering).

OPROEP:

Potentiële stadsdichters wordt gevraagd drie gedichten in te zenden: 1) een vrij gedicht, 2) een gedicht over Eindhoven, 3) een gedicht waar een actualiteit in relatie tot Eindhoven in centraal staat.

Inzenden:
Gedichten kunnen tot en met 15 juli 2007 worden verstuurd naar: Openbare Bibliotheek De Witte Dame Eindhoven, t.a.v.v. Secretariaat Stadsdichter Eindhoven, Postbus 488, 5600 AI Eindhoven (Emmasingel 22, 5611 AZ Eindhoven).

JURERING
De gedichten worden gejureerd door een zorgvuldig samengestelde jury onder voorzitterschap van Freek de Leeuw. Ingezonden gedichten worden anoniem gejureerd, dit wil zeggen dat de persoonsgegevens van de dichters niet bekend zijn bij de juryleden..

BENOEMING

Uiteindelijk zullen uit de ingezonden gedichten vijf potentiële dichters worden geselecteerd. Tijdens een publiekelijk toegankelijke feestelijke verkiezing op 31 augustus a.s. (in een nader te bepalen horecagelegenheid) zal het Comité Verkiezing Stadsdichter uit deze vijf kandidaten de Stadsdichter voor Eindhoven kiezen voor de periode van 1 september 2007 tot en met 31 augustus 2009.

Vergoeding
Het ligt in de bedoeling de Stadsdichter een jaarlijkse financiële vergoeding te geven (Euro 1.500.–) en publicatie van een dichtbundel.

Pierre Maréchal 10-06-2007

Noten:

* Binnen korte tijd zal het genoemde comité zijn omgevormd in een Stichting.

** Uit de gesprekken tussen de verantwoordelijke persoon (P. Maréchal, de ambtenaar
Jan van Griensven en de officieuze stadsdichter Jan Van der Pol, is het idee gekomen
om tot de Stimuleringsprijs Literatuur Eindhoven te komen. In 2006 is de prijs voor het eerst uitgereikt.

(*) Burgemeester Sakkers beloofde tijdens de persconferentie over de festiviteiten rond de bevrijding dat de teksten in een bundel zouden worden gepubliceerd. Die belofte is tot dusver niet door hem, noch de gemeente waargemaakt.