Omslag viert twintigjarig bestaan met drie Open Dagen

Onder het motto ‘20 jaar Idealen in Uitvoering’ viert Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling, het feit dat een klein groepje mensen twintig jaar geleden een nieuw initiatief startten, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een eigenzinnige landelijke organisatie met als doel: mensen bijeen brengen rond de thema’s milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit.

Onder het motto ‘20 jaar Idealen in Uitvoering’ viert Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling, het feit dat een klein groepje mensen twintig jaar geleden een nieuw initiatief startten, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een eigenzinnige landelijke organisatie met als doel: mensen bijeen brengen rond de thema’s milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving. Omslag is ook uitgever van het tweemaandelijks tijdschrift ZOZ, voor doen-denkers.

Tijdens drie Open Dagen, 23, 24 en 25 mei – viert Omslag samen met heel veel andere mensen op eigen wijze het twintigjarig bestaan. Locatie: Hoogstraat 301a, Eindhoven.

Het programma biedt onder meer presentaties en rondleidingen, inhoudelijke en creatieve workshops, muziek, swingen, een vuur en nog veel meer. De bezoekers bepalen in belangrijke mate zelf het programma.

Over de geschiedenis van Omslag is heel veel te vertellen. Belangrijke drijfveer van de drie initiatiefnemers in 1994 was een organisatie op te zetten die er in Nederland nog niet was. Hun doel: maatschappelijke thema’s en mensen te verbinden om het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ in zijn breedte te benaderen en concreet vorm te geven. Door de jaren heeft heeft dat geleid tot talloze initiatieven, zoals de introductie van de Internationale Buy Nothing Day (Niet-Winkeldag) in Nederland, verzet tegen de sollicitatieplicht, de Wereldmaaltijd, de Autovrije Zondag nieuwe stijl, hernieuwde belangstelling voor de Dag van de Aarde, en – recent: de campagne Wol Tegen Wapens.

Samen met anderen stond Omslag aan de wieg van samenwerkingsverbanden als Acties tegen Kernwapens, het Platform Tegen de Nieuwe Oorlog en Transition Towns Nederland. Daarnaast waren en zijn er regelmatig allerlei kleinschaliger acties.

Het bijeenbrengen van mensen krijgt onder meer vorm door het organiseren van film- en informatiebijeenkomsten, Aanloopdagen rond een specifiek thema, lezingen, kleinschalige festivals en excursies. Sinds 1 mei 1994 verschijnt elke twee maanden ZOZ – tijdschrift voor doen-denkers. Omslag fungeert als persbureau voor kleine organisaties. En sinds 2005 is bij Omslag het Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven ondergebracht: een veel geraadpleegde service aan mensen en groepen die (willen) wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschap.

Omslag heeft een veelzijdige en veelkleurige achterban in heel Nederland en daarbuiten.

Voor en met hen zijn op 23, 24 en 25 mei de Open Dagen.

Programma voor de Open Dagen: http://www.omslag.nl/open-weekend-mei-2014.html