oecumenische lieddag in Catharinakerk

Mensen die elkaar in een actieve en bezielende omgeving willen ontmoeten rondom oecumenische liederen kunnen zaterdag 29 oktober terecht bij de oecumenische lieddag in de stadskerk Sint Cathrien in Eindhoven, een plaats waar b.v. al 25 jaar vanuit een oecumenisch perspectief diaconaal werk zoals “open huis Cathrien” wordt aangepakt.Mensen die elkaar in een actieve en bezielende omgeving willen ontmoeten rondom oecumenische liederen kunnen zaterdag 29 oktober terecht bij de oecumenische lieddag in de stadskerk Sint Cathrien in Eindhoven, een plaats waar b.v. al 25 jaar vanuit een oecumenisch perspectief diaconaal werk zoals “open huis Cathrien” wordt aangepakt.


Deze lieddag is volgens het concept zoals Stichting Leerhuis & Liturgie, onderdeel van De Nieuwe Liefde in Amsterdam, www.denieuweliefde.com die ook regelmatig organiseert in de Amsterdamse Dominicuskerk.
De Nieuwe Liefde staat voor debat, bezinning en poëzie. De laatste twee zaken klinken door in de liederen van Huub Oosterhuis welke in de lieddag ruimschoots aan bod komen.
Medewerkenden zijn dirigent: Tom Löwenthal, piano/orgel: Henri Heuvelmans, inleiding op de liederen door Kees Kok. Afsluiting met vesper om 16.30 uur met als voorganger Alex van Heusden.
Deze lieddag vindt plaats als opening van het seizoen 2011-2012 van Leerhuis & Liturgie Brabant in Veldhoven en Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE en is bedoeld voor mensen uit het hele land om nieuw repertoire in te studeren. Een unieke gelegenheid in Zuidoost Nederland om dit inspirerende evenement dicht bij huis mee te maken voor mensen die van de liederen van Huub Oosterhuis houden, voor iedereen die graag zingt, maar ook voor kerkmusici en voor mensen die elkaar graag oecumenisch willen ontmoeten.
Catharinakerk, Catharinaplein 1, vanaf 10.30 uur (kerk is open vanaf 10.00 uur)
Entree is € 20 pp incl. muziek, teksten en koffie/thee. Lunch zelf te verzorgen. Inschrijving en betaling aan de kerkingang.
Info: e-mail: sove@dse.nl of telefoon: 040-2444078 en website: www.sove.dse.nl