Nieuwe toepassingen maken glasvezel nog aantrekkelijker?

Donderdag 2 oktober jl. werd de ingebruikneming van glasvezel op bedrijventerrein ESP in aanwezigheid van wethouder Erik van Merrienboer feestelijk gevierd bij Sioux getuige het bijgaande persbericht.
Jammer dat in dit persartikel niet meer informatie wordt gegeven over al die nieuwe mogelijkheden! Camera beveiliging is niet bepaald iets nieuws terwijl thuiszorg en medische zorg lijken te blijven steken in de ideeënfase. Ik ben benieuwd wat we nog meer mogen verwachten. Wie van onze lezers heeft daar ideeën over?

Donderdag 2 oktober jl. werd de ingebruikneming van glasvezel op bedrijventerrein ESP in aanwezigheid van wethouder Erik van Merrienboer feestelijk gevierd bij Sioux getuige het bijgaande persbericht.
Jammer dat in dit persartikel niet meer informatie wordt gegeven over al die nieuwe mogelijkheden! Camera beveiliging is niet bepaald iets nieuws terwijl thuiszorg en medische zorg lijken te blijven steken in de ideeënfase. Ik ben benieuwd wat we nog meer mogen verwachten. Wie van onze lezers heeft daar ideeën over?

Tijdens de bijeenkomst hield Hans Duisters (CEO Sioux Embedded Systems) een presentatie over de vele IT mogelijkheden met breedband c.q. glasvezel en daarmee het belang voor het MKB. Het aanwezige publiek kreeg hierdoor een goed beeld van de onbegrensde mogelijkheden en soorten diensten die men kan verwachten. Naast zakelijk applicaties, waar veel OEM-ers (Original Equipment Manufacturer) nu al gebruik van maken, ook vele andere toepassingen waar het MKB in de nabije toekomst gebruik van zal kunnen maken. Daarnaast gaf Duisters inzicht in de mogelijkheden voor particulieren in de vorm van o.a. thuiszorg, medische zorg op afstand, etc..

Wethouder Erik van Merrienboer (Economische Zaken) benadrukte nogmaals het belang van glasvezel voor ondernemend Eindhoven en de stuwende rol die de gemeente Eindhoven hierbij speelt. Tevens riep hij de ondernemers en de dienstenproviders op gezamenlijk de aanstaande uitdagingen en kansen op te pakken. Innovatie vereist een houding die verder gaat dan de commerciële korte termijn belangen. In Eindhoven is er door de groeiende open glasvezelinfrastructuur en de aangesloten bedrijven een unieke basis gelegd voor innovatie, samenwerken en onderlinge dienstverlening.

Voor een vergroting van de zichtbaarheid en trots van/op innovatieve toepassingen op en voor bedrijven(terreinen) geeft de gemeente een “Leading in technologie” toegangsbord aan ESP. Hiermee kan het bedrijventerrein invulling geven aan de verdere uitstraling en hun innovatieve samenwerking door o.a. de benutting van glasvezel.
Frank van Pijkeren als een van de kartrekkers van GVE (Glasvezel Eindhoven) en voorzitter van de bedrijventerreinvereniging ESP werd door de wethouder in het zonnetje gezet voor zijn enorme inzet hierin.
Aansluitend kregen de aanwezigen een verhelderende presentatie van Walter van Gent (directeur Secuvision) over de voordelen en mogelijkheden van camerabeveiliging op bedrijventerreinen en bedrijven nu glasvezel beschikbaar is. Camerabeveiliging in samenwerking met de Regionale Toezicht Ruimte is de eerste collectieve benutting van het glasvezelnetwerk op ESP.