Nieuwe geluiden bij jou op de kabel!

De Programmaraad Zuidoost Brabant heeft een voorlopig radioadvies uitgebracht. In dit advies zijn vijf nieuwe zender opgenomen! Het gaat hier om Radio 100% NL, Radio Moonlight, X FM, FunX en Arrow Jazz FM. De zenders op de analoge kabel wordne medebepaald door het advies van de programmaraad

De programmaraad verneemt graag uw mening over dit advies.


De Programmaraad Zuidoost Brabant heeft een voorlopig radioadvies uitgebracht. In dit advies zijn vijf nieuwe zender opgenomen! Het gaat hier om Radio 100% NL, Radio Moonlight, X FM, FunX en Arrow Jazz FM. De zenders op de analoge kabel wordne medebepaald door het advies van de programmaraad

De programmaraad verneemt graag uw mening over dit advies.

Radio 100% NL heeft als doelstelling een radioprogramma uit te zenden dat voor ten minste 70% uit Nederlandstalige muziek bestaat. Wegens dit unieke format is deze zender een absolute meerwaarde binnen het radioadvies.
Ook Radio Moonlight is een unicum binnen het advies, op hun zender is onder meer ruimte voor volksmuziek en schlager.
X FM is dit jaar aan het advies toegevoegd omdat zij de enige zender in deze regio is waar 24 uur per dat dancemuziek wordt uitgezonden.
FunX onderscheidt zich door het uitzenden van muliculturele urban. Hierdoor is het een zender die volgens de programmaraad niet mag ontbreken binnen het radioadvies.
Arrow Jazz FM draait onder meer toegankelijke Jazz, en ook deze zender is door zijn unieke format een gewin op de radio.

De Programmaraad Zuidoost Brabant is door de gemeente aangesteld om kabelexploitanten te adviseren over een gedeelte van de zenders die zij op de kabel moeten doorgeven. Ten aanzien van het radioadvies gaat het om 32 zenders, onderverdeeld in een wettelijk pakket, een basispakket en een aanvullend pakket. De programmaraad adviseert namens de kabelabonnees uit 23 gemeenten, te weten: Asten, Bergeijk, Bladel, Boekel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nederweert, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Sint Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

De programmaraad probeert het radio advies zo evenwichtig mogelijk samen te stellen. Zodat ook u iets van uw gading kunt vinden. De programmaraad let erop dat o.a. nieuws, informatie, verstrooiing en cultuur voldoende vertegenwoordigd is in het pakket van zenders. Daarbij wordt rekening gehouden met duidelijke voorkeuren van een breed publiek, maar ook met meer specifieke behoeften van bepaalde doelgroepen.

De programmaraad adviseert namens u als kabelabonnee! Bent u het niet eens met het voorlopige advies, mist u een zender of bent u juist zeer tevreden? U heeft nog inspraak in wat er op de radio te horen zal zijn. Uw reacties en wensen over het voorlopige radioadvies zullen door de programmaraad worden meegenomen bij de samenstelling van het definitieve radioadvies.

Bij deze nodigen wij ook u uit te reageren op het voorlopige advies. U kunt uw reactie voor 12 december sturen naar info@programmaraadzuidoostbrabant.nl.
Op de website van de programmaraad, http://www.programmaraadzuidoostbrabant.nl vindt u het gehele advies en meer informatie over de Programmaraad Zuidoost Brabant.

14 comments

 • henkdaalder

  SRE
  Je schrijft dat de programmaraad door de gemeente is ingesteld.
  Misschien was de gemeente Eindhoven doorslaggevend, maar officieel is de programmaraad door de SRE ingesteld, toch?
  Er is veel meer in deze regio dan de stad Eindhoven.

  Overigens heel positief dat je hier ven meldt dat de programmaraad een nieuw advies heeft uitgebracht.
  Wanneer gaat de programmaraad via internet de gebruikers raadplegen?

  • Anoniem

   programmaraad: gemeente/SRE
   Nadere toelichting:

   Artikel 82k, lid 1 van de Mediawet schrijft:
   “In gemeenten waar een omroepnetwerk aanwezig is, stelt de gemeenteraad een programmaraad in die de aanbieder van het omroepnetwerk adviseert welke vijftien televisieprogramma’s voor algemene omroep en vijfentwintig radioprogramma’s voor algemene omroep hij krachtens artikel 82i, eerste lid, ten minste uitzendt naar alle aangeslotenen op het netwerk.”

   De gemeenten in Zuidoost Brabant hebben besloten niet per gemeente een programmaraad op te richten, maar een gezamenlijke programmaraad voor de volgende gemeentes:
   Asten, Bergeijk, Bladel, Boekel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek,Mierlo, Nederweert, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Sint Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.

   Deze programmaraad is door de gemeenten ingesteld en (organisatorisch) ondergebracht bij het SRE.
   De leden van de raad worden benoemd door het SRE.

   De programmaraad raadpleegt al enige tijd de gebruikers via internet.
   Via http://www.programmaraadzuidoostbrabant.nl kunnen de gebruikers hun mening geven. Een ieder wordt ook uitgenodigd om hier gebruik van te maken.

 • Anoniem

  Advies
  Zoals ook bij andere onderwerpen, is hierop geen advies te geven.

  Ik had het pas over het begrip liegen, de persoon waarmee ik hierover praatte vond dat het niet geven, of onvolledig geven van alle feiten, eigenlijk ook liegen is.

  Hierboven wordt een advies gevraagd over 5 zenders die via UPC worden doorgegeven. De meeste weten dat het aantal zenders via de kabel beperkt is. Alleen via nieuwe technieken (digitaal) zijn het aantal zenders op de kabel uit te breiden. Doordat digitale zender signalen zo erg gecomprimeerd worden, kunnen deze met meerderen over een analoog kanaal doorgegeven worden (bij TV signalen zit op een analoog kanaal, 8 digitale zenders). Digitale uitzendingen bestaan niet, alle draaggolven zijn analoog !!

  Het advies zou eigenlijk moeten luiden:
  110%NL / Moonlight / Arrow Jazz / Funx / XFM erbij **

  WDR2 / WDR3 / RTBF LP eraf**

  **) Funx en XFM zijn al beschikbaar via de kabel

  Programmaraden zijn verplicht gesteld door de overheid (mediawet).
  http://www.cvdm.nl/documents/modelreglement.pdf
  http://www.upc.nl/televisie/kabel_televisie/kanalen_programmaraden
  http://www.upc.nl/televisie/kabel_televisie/kanalen_overheid

  • Anoniem

   zenders
   In mijn voorbeeld noem ik WDR2 / WDR3
   omdat in het verleden onze buurlanden zenders het eerst moesten wijken voor nieuwe zenders, in het advies vallen deze zenders echter onder het basis pakket van 32 zenders van de Programmaraad:

   http://beheer.programmaraadzuidoostbrabant.nl/lib/bin/openattach.php?attach=advies%2021%20radio%202007%20voorlopig%20(UPC).pdf

   Het totaal aantal radio zenders is nu 40, van de 8 zenders die niet in het basispakket zitten zullen er dus drie moeten wijken.

  • Anoniem

   advies
   De programmaraad heeft een nieuw advies uitgebracht. Dat dit advies gedeeltelijk overeenkomt met het vorige advies is niet meer dan logisch. De programmaraad vroeg reacties over het GEHELE advies. Voor de luisteraar is uw (overigens incorrecte) overzicht met ‘wijzigingen’ niet handig, gezien het feit dat doorgifte van niet geadviseerde kanalen buiten de adviesbevoegdheid van de programmaraad ook plaatsvindt.

   Het nu al beschikbaar zijn van een zender is overigens geen garantie dat dit het komende jaar wederom zal gebeuren. Indien de programmaraad van mening is dat een zender in het advies thuishoort, dan neemt hij deze op in het advies, onafhankelijk van het feit of deze zender reeds beschikbaar is of niet.

 • vnkessel

  Private Spice
  Het advies van de programmaraad geldt ook voor het kabelnet in Waalre. Sinds kort zijn er ook glasvezelnetten in Nuenen en een deel van Eindhoven (Tongelre) met radio/tv.
  Ik erger me werkelijk dood aan het pornokanaal ‘Private Spice’. Ze geven het signaal door na 22.00 uur of daaromtrent. Ik heb alle zenders ingesteld, dus kom het af en toe tegen.
  Porno actief aanbieden, dat is toch strafbaar. Waarom brengt de Programmaraad hier geen advies over uit? Verbieden dergelijke troep. Als je het wilt zien, dan kijk je maar naar die rommel op internet.

  • Anoniem

   porno
   De programmaraad brengt inderdaad ook advies uit aan KT Waalre.

   Over het zenderpakket op de glasvezelnetten brengt de prorammaraad geen advies uit.

   De programmaraad heeft geen adviesbevoegdheid m.b.t. het ‘verbieden’ van doorgeven van (bv porno)zenders. De kabelaar is vrij extra zenders -buiten het advies van de raad om- door te geven.

   • vnkessel

    advies
    Een programmaraad kan overal gevraagd en ongevraagd advies over geven. Het gaat hier m.i. om normverval. Nu geven ze het signaal (geloof ik) alleen ’s avonds door. Over een paar jaar zijn we allemaal zo gehersendspoeld dat we dit allemaal normaal vinden. Dan kunnen we ook overdag afstemmen op deze rotzooi.
    Merk even op dat het Cybercrime-verdrag alleen kinderporno verbiedt (alles beneden 18 jaar). De rest van de pornorommel mag dus gewoon op internet worden rondgekotst.

 • Anoniem

  Definitief radio advies
  De programmaraad Zuidoost Brabant heeft zijn definitieve radio advies uitgebracht.

  Aangeslotenen op het omroepnetwerk van UPC in de regio Zuidoost Brabant, de programma-aanbieders en de kabelmaatschappij hebben 4 weken kunnen reageren op het voorlopige advies.
  De programmaraad heeft de reacties die hij heeft ontvangen naar aanleiding van het voorlopig advies meegenomen bij de vaststelling van het definitief radio advies. Het definitief advies is qua zenders ongewijzigd ten opzichte van het voorlopig advies. Dit definitief advies zal vanaf 1 juli 2007 van kracht worden.

  Nadere informatie en het advies kunt u vinden op http://www.programmaraadzuidoostbrabant.nl

  • henkdaalder

   Belachelijk advies, en slecht gemotiveerd
   Beste Lavooi, op zich is het moedig en te prijzen dat je op DSE.nl aandacht geeft aan de activiteiten van de programmaraad.
   Maar als je toch bezig bent, kun je dan dat advies niet even wat beter uitleggen.
   Jullie adviseren om de veel bekeken zender RTL5 en RTL7 te schrappen, en daar totaal nieuwe en onbekende zenders voor in de plaats te zetten.
   In jullie officieele advies ontbreekt de motivatie daarvoor volledig.
   De programmaraad komt niet verder dat ze die nieuwe zenders “een kans wil geven”
   Dergelijk ongemotiveerd gedrag is meestal een signaal van verborgen belangen. Welk onderzoek en feiten hebben jullie waarmee je kunt aantonen dat er inderdaad onder de 700.000 mensen die jullie zeggen te vertegenwoordigen, draagvlak is om RTL5 en RTL7 te schrappen?
   En dat ze de natuurdocumentaires van Animal Planet liever hebben?
   Nu laten jullie zowel Discovery als National Geographic, tegelijk IN het pakket, terwijl die zenders ongeveer hetzelfde zijn.

   – Hebben jullie echt gepeild?
   – Wanneer dan?
   – Wat was de opkomst?
   – En de uitslag?
   – Wat zijn de financiële overwegingen? Kan hiermee het maandbedrag omlaag?
   – Waarom zijn deze gegevens niet in het advies of op de website te vinden?

   Over de zender pakketten van de beiden Ons Net gebieden, zou ik me maar niet druk maken, daar kunnen de gebruikers dat gelukkig zelf regelen.

   Mijn advies:
   Als Echoput TV en Animal Planet er in moeten, zou ik de slachtoffers kiezen uit: WDR, ZDF, Discovery, NGC, MTV, The BOX.

 • henkdaalder

  UPC handhaaft zenderpakket Zuidoost-Brabant
  Uit het nieuws van 1 juni:
  EINDHOVEN – UPC handhaaft het huidige zenderpakket voor de regio Zuidoost-Brabant. Dat heeft een woordvoerder van het kabelbedrijf maandag gezegd.

  Enkele maanden eerder ontstond onder klanten veel commotie, nadat de programmaraad had voorgesteld de televisiezenders RTL7 en Veronica te verruilen voor andere omroepen.

  „De programmaraad heeft de klachten van de kijkers gewogen en is tot een gewijzigd advies gekomen. Bovendien trok de omroep TV Oase zich terug, waardoor de angel uit de discussie was en het zenderpakket ongewijzigd blijft”, aldus de woordvoerder.

  • Anoniem

   Interpretatie
   Ik las het op de site van het [url=http://www.eindhovensdagblad.nl/eindhovenregio/article1511604.ece]Eindhovens Dagblad[/url], waarbij mij vooral de interpretatie van de Programmaraad opviel.

   De UPC-woordvoerder had oa te melden:
   [i]”Als de programmaraad niet van standpunt was veranderd, hadden wij waarschijnlijk RTL5 ook zelf in het pakket opgenomen.”[/i] en dat door het zich terugtrekken van TV Oase [i]”…de angel uit de discussie was”[/i].

   De voorzitter van de Programmaraad is ondertussen nogal opgetogen over het enorme succes:
   [i]”Ik ben vooral blij dat UPC ons advies overnam.”[/i]

   Zo kun je het natuurlijk ook bekijken. Ik meende uit het artikel af te kunnen leiden dat men bij UPC best wil praten met de Programmaraad maar uiteindelijk toch zelf doet wat men het beste acht, en dat in dit geval het al redelijk aangetaste aanzien van de Programmaraad is gered door het ‘commerciële kwaliteitskindje’ van Harry de Winter die nog niet aan uitzenden toe is.

   Maar blijkbaar zie ik het verkeerd en heeft UPC het magistrale inzicht van de vergaderheren en -dames van de Programmaraad hoog zitten.

   • henkdaalder

    nieuw advies?
    Het was mij volledig ontgaan dat de programmaraad haar advirs heeft aangepast.

    • Anoniem

     publicatie
     Op de site van de Programmaraad is een [url=http://www.programmaraadzuidoostbrabant.nl/?advice/tvadvices]overzicht van de adviezen[/url] te vinden, waar bij de betekenis van het woord ‘definitief’ flexibeler blijkt te zijn dan de woordenboeken ons doen geloven.
     Maar inderdaad is het nogal vreemd dat na alle commotie de Programmaraad heeft verzuimd wat nadrukkelijker naar voren te treden met hun gewijzigde definitieve advies (het blijft een prachtig voorbeeld van een [url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Contradictio_in_terminis]contradictio in terminis[/url]). Buiten de melding op hun eigen site heb ik er verder niets over gehoord of gelezen.
     Maar goed, als je toch al niet luistert naar wat de kijker wil, waarom zou je dan diezelfde kijker dan nog informeren ? Ze komen er zappend vanzelf achter waar ze naar kunnen kijken. En een hardcore-zapper houdt natuurlijk nauwlettend de website van de Programmaraad in de gaten, daarbij het woord ‘definitief’ negerend.