Lezingencyclus bij het Rozenkruis: Licht op Nag Hammadi geschriften
[b]Lezingencyclus bij het Rozenkruis
Licht op Nag Hammadi geschriften[/b]

Op de dinsdagavonden 14 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni 2009 worden in het Centrumgebouw, Dierenriemstraat 4 in Eindhoven een vijftal lezingen gehouden over vijf gnostieke evangeliën.

Lezing 1: De scheppingsmythe van Valentinus
14 april 2009, 20.00 uur

Lezing 2: Evangelie van Filippus
12 mei 2009, 20.00 uur

Lezing 3: Evangelie van Judas
26 mei 2009, 20.00 uur

Lezing 4: Evangelie van Maria Magdala
9 juni 2009, 20.00 uur

Lezing 5: Evangelie van Thomas
23 juni 2009, 20.00 uur

Lezing 1: De scheppingsmythe van Valentinus

Valentinus, die omstreeks het jaar 100 in Beneden-Egypte werd geboren, is volgens Gilles Quispel “de grootste gnosticus van de oudheid”. Zijn opleiding genoot hij in Alexandrië, in de Nijldelta, de bakermat van de gnosis. Hier voegden de ideeën van het oude India en Perzië (Zarathoestra, Manicheërs), Israël (Joodse mystici, Henoch) en Griekenland (Plotinus) zich bij de traditionele Egyptische leer van Hermes.
Het beeld dat de mythe van Valentinus schept, behoorde tot het vanzelfsprekende gedachtegoed van de gnostieke auteurs. Daarom is zij ook wezenlijk voor de hedendaagse mens, die de gnostieke geschriften uit de vondst bij Nag Hammadi wil begrijpen.

De scheppingsmythe van Valentinus vangt aan bij de vader der Aeonen, “Diepte” en beschrijft vervolgens de paarsgewijze generatie van in totaal dertig Aeonen. De laatste daarvan is “Wijsheid” (Sophia). De mythe verhaalt dan hoe Wijsheid verwijderd raakt uit het domein der Aeonen, het “Pleroma”, en vervolgens over de reddingsoperatie die vanuit het Pleroma ondernomen wordt om Sophia in de gelegenheid te stellen, terug te keren.
In deze reddingsoperatie is de sterfelijke mens – wij dus – een essentiële factor.

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis organiseert deze avonden.

Deze lezingen zijn niet bedoeld als cursus en dus ook afzonderlijk van elkaar te volgen.
Per avond wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. De lezing begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 040-2420889 of kijken op Internet: www.rozenkruis.nl