Lezingencyclus bij het Rozenkruis: Licht op Nag Hammadi geschriften
[b] Lezingencyclus bij het Rozenkruis
Licht op Nag Hammadi geschriften[/b]

Op de dinsdagavonden 14 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni 2009 worden in het Centrumgebouw, Dierenriemstraat 4 in Eindhoven een vijftal lezingen gehouden over gnostieke evangeliƫn.

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis organiseert deze avonden.

Lezing 3: Evangelie volgens Judas
26 mei 2009, 20.00 uur

Was Judas een verrader? Nee. Was hij een ingewijde? Ja. Tenminste als het evangelie van Judas wordt gevolgd. Om de persoon van Judas uit zijn evangelie te leren verstaan moet een omslag in de beeldvorming worden gemaakt. Door de tijd heen is Judas slechter geworden, zodat hij in het jongste evangelie, het Johannes evangelie, een verrader wordt genoemd. In het Judasevangelie is hij geen verrader maar de belangrijkste leerling die Jezus begreep. De leerling die door Jezus terzijde wordt genomen en vervolgens door Jezus over de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen wordt ingelicht.

Deze lezingen zijn niet bedoeld als cursus en dus ook afzonderlijk van elkaar te volgen. Per avond wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. De lezing begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 040-2420889
of kijken op Internet: www.rozenkruis.nl/eindhoven