Lezingen bij het Rozenkruis: Evangelie volgens Thomas
[b] Lezingencyclus bij het Rozenkruis
Licht op Nag Hammadi geschriften[/b]

Op de dinsdagavonden 14 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni 2009 worden in het Centrumgebouw, Dierenriemstraat 4 in Eindhoven een vijftal lezingen gehouden over gnostieke evangeliën.

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis organiseert deze avonden.

Lezing 4: Evangelie volgens Thomas
9 juni 2009, 20.00 uur

Het evangelie van Thomas, ook wel het vijfde evangelie genoemd, bevat 114 uitspraken of woorden van Jezus. De schrijver van het Thomas evangelie laat Jezus krachtige taal spreken, alleen zo bereik je soms de harten van mensen. We hebben in het Thomas evangelie wel met een eigenaardige Thomas te maken. U kent natuurlijk allen wel het gevleugelde woord: de ongelovige Thomas, ook al heeft dit meer betrekking op een bepaalde scène in het Johannes evangelie waarin Thomas Jezus moet aanraken om te kunnen geloven dat Jezus werkelijk is verrezen. In dit Koptische evangelie presenteert zich een Thomas die – voor een deel – op een andere manier ongelovig is. Deze Thomas is niet orthodox, want de helft van de uitspraken van Jezus is niet terug te vinden in de vier bijbelse evangeliën. Ook doet Jezus bij Thomas uitspraken die in zichzelf een paradox zijn.

Deze lezingen zijn niet bedoeld als cursus en dus ook afzonderlijk van elkaar te volgen. Per avond wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. De lezing begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 040-2420889
of kijken op Internet: www.rozenkruis.nl/eindhoven