Lezing over klimaat bij Trefpunt Groen Eindhoven

In de lezingen cyclus die TGE organiseert, is as woensdag 14 feb het klimaat aan de beurt.
De heer Ben Hermans van de stichting Natuur en Milieu gaat dan in op de gevolgen van klimaatverandering


In de lezingen cyclus die TGE organiseert, is as woensdag 14 feb het klimaat aan de beurt.
De heer Ben Hermans van de stichting Natuur en Milieu gaat dan in op de gevolgen van klimaatverandering

Klimaatverandering, en zeker het nieuws hierover, is aan de orde van de dag. Maar wat treft ons nu werkelijk? Kunnen onze rivieren het aangevoerde water nog kwijt? En als de zeespiegel stijgt wat voor overlast bezorgt dit? Moeten de laaggelegen gebieden echt het veld ruimen voor het water? En wat doet dit met onze natuur ( ecologie )?
Ben Hermans werkt al jaren voor de stichting Natuur en Milieu te Utrecht. Als afgestuurd landbouwingenieur aan de Hogeschool Wageningen ( nu Universiteit Wageningen ) heeft hij zich met name beziggehouden met natuur en water. Sinds de verandering van het klimaat aan de orde is, wordt de waterstand en de kwaliteit hiervan een thema met een hoge importantie. Aan de hand van een powerpointpresentatie van het “klimaatbureau” zal hij ons een duidelijk beeld verschaffen wat de te verwachten scenario’s zijn. Is panikeren terecht of wordt de soep toch niet zo warm gegeten als geserveerd.
Als u vast een voorproefje wilt, bezoek de website www.klimaatbureau.nl hierop staat een aardig filmpje.
De lezing is gratis, wel vooraf aanmelden bij TGE, 040 2193328