Lezing in Aquamarijn: Hart voor Tao
Lezing in Aquamarijn
Hart voor Tao
Zondag 27 oktober van 14.00 tot 16.30 uur houdt Elly Nooyen, auteur van het pas verschenen boek ‘Hart voor Tao’, in Aquamarijn een voordracht over de Tao Teh Jing van Lao Zi.

Tao is in al het bestaande: in de hele kosmos. Tao doortrekt de hele aarde en is dus ook in de mens.
Toch is Tao niet zondermeer waarneembaar. Waar een mens ook kijkt; Tao is nergens te zien. Hoe scherp hij ook luistert; Tao blijft onhoorbaar.
Tao is een mysterie, maar door een bepaalde manier van leven kunnen wij Tao wèl ervaren.
Wij zijn gewend om ons in alle opzichten te ontwikkelen, voor ons eigenbelang op te komen, dagelijks bij te leren.
In de Tao Teh Jing van Lao Zi wordt dit you wei genoemd. Het is een manier van leven waarbij wij als mens meer worden, maar doorgaans verder af komen te staan van Tao.
Lao Zi spreekt daarentegen ook over wu wei, waarmee bedoeld wordt: afzien van acties die vanuit eigenbelang voortkomen. Het wu wei is een proces van ‘af-leren’, van decoderen.
Zoals Lao Zi het uitdrukt: ‘Minder en minder worden, tot niet-doen wordt gedaan’. Wie dat ‘doet’ nadert Tao.
Dan ervaart hij een diepe rust en ontvangt een grote kracht, die beide tijdloos zijn.

De voordracht zal bestaan uit 3 delen van 15 minuten, afgewisseld met gelegenheid om gezamenlijk op het onderwerp te reflecteren.
Tussendoor zal Rob ter Steege muziek van taoïstische oorsprong spelen op de shakuhachi fluit.

De entreekosten voor de lezing bedragen 5 euro. Aanmelden is gewenst (niet verplicht): tao.aquamarijn@stichtingrozenkruis.nl