Lezing: “hulp en genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning”

Datum: maandag 15 februari van 19:30 tot 21:00 uur
Plaats: Hoogstraatgemeenschap vergaderruimte, Hoogstraat 301b, 5954 NB Eindhoven.

Datum: maandag 15 februari van 19:30 tot 21:00 uur
Plaats: Hoogstraatgemeenschap vergaderruimte, Hoogstraat 301b, 5954 NB Eindhoven.
De toegang is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd).

Bruno Gröning leefde van 1906 tot 1959 in Duitsland. Hij wees er de mensen op dat er een genezende kracht in de kosmos bestaat, die hij “Heilstrom” noemde en hij legde de genezingzoekenden uit hoe ze door opname van deze kracht gezond konden worden. Tot zijn dood in 1959 gebeurden er tijdens zijn voordrachten in Duitsland en Oostenrijk talloze genezingen, ook van ongeneeslijke ziekten.

Ook na zijn dood gingen de genezingen verder en werd de Bruno Gröning Vriendenkring opgericht. Het doel van deze organisatie is de leer en het werken van de genezende kracht kosteloos verder te geven.

Tijdens de lezing kunt u zelf de genezende kracht ervaren. Er wordt uitleg gegeven over Bruno Gröning en zijn leer. Medisch gecontroleerde genezingen worden voorgesteld en toegelicht.

Bruno Gröning vergeleek de mensen met een batterij, die steeds weer opgeladen moet worden, zodat hij gezond en energiek zijn leven vorm kan geven. In de vergaderruimte van de Hoogstraatgemeenschap vindt er iedere drie weken een bijeenkomst van de Bruno Gröning vriendenkring plaats op maandagavond waarbij we gezamenlijk de Heilstrom opnemen. Na deelname aan de lezing kunt u hieraan deelnemen. Ook deze bijeenkomsten zijn op basis van vrijwillige gift.

Voor informatie en opgave voor de lezing kunt u terecht bij Ine van der Aa, e-mail: ine.vanderaa@tiscali.nl tel. 0575 – 544544 of via internet: www.bruno-groening.org/nederlands