Lezing door het Rozenkruis bij de school voor praktische filosofie: “Geïnspireerd leven in de 21e eeuw”
Lezing door het Rozenkruis
Geïnspireerd leven in de 21e eeuw

In de westerse samenleving is spiritualiteit een steeds vanzelfsprekender gege-ven geworden.
De spirituele mens kijkt echter ook met grote zorgen naar de steeds heftigere woelingen in de wereld.
Hoe verhouden deze twee ontwikkelin-gen zich tot elkaar?

Het Lectorium Rosicrucianum, oftewel Rozenkruis, is een moderne gnostische geestesschool.
Ze biedt een methode tot inzicht en innerlijk weten over de we-zenlijke dingen van het leven.
Hierdoor kun je op veel filosofische en praktische vragen een antwoord vinden.

De internationale school van het Gouden Rozenkruis is bereid gevonden om een lezing te geven op onze school.

Spreker: Medy van der Laan

Datum: dinsdag 4 juli 2017
Tijd: aanvang 19.30 uur
Opgave: http://www.praktischefilosofie.nl
Kosten: vrije gift
Adres: Novalis College, Sterrenlaan 16, Eindhoven