Lezing: De transfiguratie volgens de formule van het Rozenkruis
[b]Lezing bij de Rozenkruisers
De transfiguratie volgens de formule van het Rozenkruis

“De transfiguratie volgens de formule van het Rozenkruis” is de titel van een lezing, die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis op dinsdagavond 24 november 2009 houdt in haar centrum aan de Dierenriemstraat 4 in Eindhoven. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. De toegang is vrij. [/b]

Dit is de derde lezing uit een cyclus van drie.

In de eerste lezing werd gesproken over de “Fama Fraternitatis, de Roep van het Rozenkruis,” een oproep tot het gaan van het pad. In de tweede lezing werd ingegaan op de praktijk van dat gaan. En in deze derde lezing wordt een licht geworpen op de transfiguratie, dat is het proces van vrijmaking, van totale verlossing.

Als een mens de oproep beantwoordt en zich openstelt voor het Licht, de Christuskracht die overal aanwezig is, dan kan het alchemische proces zich voltrekken. Dan kan er een wonderlijke ontwikkeling volgen. Want als het licht eenmaal is binnengekomen is de volgende stap de overgave van het oude ego-bewustzijn aan dat licht. Dan kan een nieuwe ziel, een nieuw bewustzijn in de mens geboren worden. Die nieuwe ziel zal zich dan gereedmaken voor de eenwording met de Geest, voor de alchemische bruiloft. De geestziel krijgt dan de leiding in het menselijke stelsel; zij maakt de juiste keuzes voor de verdere ontwikkeling.
Dit proces van transfiguratie werd al uitvoerig uiteengezet in de geschriften van de klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw. Het is de verandering van de oude naar de nieuwe mens. Wonderlijk genoeg is die weg ook nu nog bijzonder actueel, want in het aquarius-tijdperk dat nu begonnen is, wordt deze ontwikkeling mogelijk voor ieder die daarvoor kiest en de consequenties wil aanvaarden.
In de moderne school van het Gouden Rozenkruis wordt de weg gewezen en alle hulp geboden om de weg van vernieuwing en bevrijding te gaan.

Nadere informatie: tel. 040-2420889 of op Internet: www.rozenkruis.nl/eindhoven