Lezing “De Lichtgeboorte in het hart” op 19 december‘De Lichtgeboorte in het hart’ is de titel van een kerstlezing die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis houdt op dinsdagavond 19 december in haar Centrum in Eindhoven aan de Dierenriemstraat 4. De lezing begint om 20.00 uur. Na de pauze is er voor de belangstellenden ruim gelegenheid om met de spreker in gesprek te gaan. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree is vrij.

Door de eeuwen heen zijn er ontelbare bespiegelingen gewijd aan Kerstmis als historische gebeurtenis. Voor Rozenkruisers is het kerstgebeuren echter een feest dat een mens maar éénmaal in zijn leven kan vieren.

Daarvoor is nodig dat het maagdelijke, reine gedeelte van het menselijke hart volkomen vrij komt van aardse strevingen: Maria. Zo is het hart de geschikte geboortegrond voor het Lichtprincipe, dat Rozenkruisers Jezus noemen. Jozef, de timmerman, geldt daarbij als het bouwende principe. Hij zorgt ervoor dat het pas geboren licht vanuit het hart het hoofd raakt. Deze nieuwe harmonie van hart en hoofd kan de mens tot passend handelen brengen.
Zo begint er een volstrekt nieuwe mens te groeien Hij laat zich leiden door Jezus, een naam die letterlijk “kracht van God” betekent. De geboorte of het werkzaam worden van die kracht in de mens is voor Rozenkruisers het ware kerstfeest.

Meer informatie: T (040) 24 20 889 of kijk op www.rozenkruis.nl.
Voor de routebeschrijving en andere Rozenkruis-activiteiten in Eindhoven, zie http://nederlands.rozenkruis.nl/nederland/activiteiten/centra/eindhoven.htm