Lezing bij het Rozenkruis: ‘Bewust-zijn van de Ziel 2’
Lezing bij het Rozenkruis
Bewust-zijn van de Ziel 2

De veronderstelling dat bewust-zijn iets is dat bij mij hoort en zich daarom tegenover mijn wereld bevindt,
is een misverstand waarvan we allen het slachtoffer zijn. Bewust-zijn is altijd de eenheid van binnen en buiten.
Het is de open ruimte waarin heel ons bewuste leven zich afspeelt.
Die open ruimte is ons gezamenlijke ‘midden’, een fundamenteel andere beleving dan de overtuiging zelf middelpunt te zijn.
We leven nu in de bijzondere tijd dat de verstandsziel met haar tegenstellingen moet plaatsmaken voor
de bewustzijnsziel; dat zelf-kennis moet plaatsmaken voor zelf-bewustzijn.

Voor ons verstand is bewust-zijn een voorwerp dat je kunt bestuderen. Maar in wezen is bewust-zijn een werkwoord, een werkzaamheid.
De bewustzijnsziel staat dan ook voor een continu proces van wording, van transformatie.
Wie inziet geen bewustzijn te hebben maar bewustzijn te zijn, weet dat het ‘zelf’ niet in een eigen innerlijk is gelegen,
maar de hogere eenheid is van binnen en buiten, boven en beneden. En dit op alle niveaus van bestaan.
Het geeft te denken dat de celbiologie tot deze zelfde conclusie is gekomen als de oudste bronnen van kosmologie.

In het ware zelf-bewustzijn zijn wereld en mensheid inbegrepen. Het is deze eenheid die tot ons spreekt in de nieuwe ziel.
Ieder die daarvan kan getuigen, weet eerstehands wat het betekent dat de eenmakende Kracht van de Christus zich wil openbaren in onze wereld.
Een werkzaamheid waaraan wij allen kunnen bijdragen.

Datum: dinsdag 23 mei
Tijd: aanvang 20.00 uur
Kosten: toegang vrij
Adres: Dierenriemstraat 4, Eindhoven

Voor meer info: http://www.rozenkruis.nl/eindhoven