Komt er een Brabantse Week van de Mobiliteit?

De kans dat er in het najaar een Brabantse week van de mobiliteit wordt georganiseerd wordt groter. Rondom het mobiliteitsnetwerk SAM (Samenwerken Aan Mobiliteit) is een regiegroep gestart met de voorbereidingen. Brabant Beweegt SAMen is de werktitel.

De kans dat er in het najaar een Brabantse week van de mobiliteit wordt georganiseerd wordt groter. Rondom het mobiliteitsnetwerk SAM (Samenwerken Aan Mobiliteit) is een regiegroep gestart met de voorbereidingen. Brabant Beweegt SAMen is de werktitel. Voor actuele informatie lees het SAM Bulletin: http://www.samzon.mobi/index_bestanden/SAM_TamTam11_samenwerkenaanmobiliteit.pdf

Vele organisaties in onze regio moeten afslanken vanwege (overheids)bezuinigingen. Meer en meer wordt ingezien dat een pure afslanking door mensen op ‘straat’ te zetten niet de ideale oplossing is om te krimpen. Reorganisaties in het verleden hebben aangetoond dat een organisatie er niet vitaler op is geworden. Het gaat erom dat een organisatie zich bewust is van het feit dat het rendeert om te kijken naar de benodigde competenties van de medewerkers en de inzetbaarheid daarvan op het juiste moment. Het adagium: “de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek” zou het uitgangspunt mogen zijn voor een strategische personeelsplanning. Dat levert synergie op. Een goed werkgever doet er dus goed aan om energie te zetten op de ontwikkelkansen van medewerkers zodat zij vanuit ambitie en persoonlijke kracht inzetbaar blijven op termijn. Door een regionale samenwerking met andere goede werkgevers kunnen organisaties onderling veel slimmer omgaan met het duurzaam inzetbaar houden van werknemers.
Brabant Beweegt SAMen is bedoeld om iedere werknemer (dus ook managers) laagdrempelig en veilig de mogelijkheid te bieden om eens in de ‘keuken’ van een andere organisatie te kijken. Wat zou een andere organisatie mij te bieden hebben en hoe zou ik mij verder kunnen ontplooien.
De ervaring leert dat ondanks het feit dat een organisatie geen vacatures heeft, een onderlinge verschuiving van personeel toch weer kansen schept voor andere medewerkers. Het betekent ook nieuwe instroom met alle voordelen van dien. Dat is de kracht van een regionale samenwerking op het gebied van loopbaan- en mobiliteit. Brabant beweegt SAMen probeert een aanzet te geven om mensen daadwerkelijk in beweging te krijgen.