Kerstlezing: De lichtschat in ieder mens
[i]Kerstlezing bij de Rozenkruisers
[b]De lichtschat in ieder mens[/i]

‘De lichtschat in ieder mens’ is de titel van de kerstlezing die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis houdt op dinsdagavond 22 december 2009 aan de Dierenriemstraat 4 te Eindhoven. Aanvang: 20.00 uur. Na de pauze is er voor de belangstellenden ruim gelegenheid om met de spreker in gesprek te gaan. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree is vrij.[/b]

Vaak wordt aangenomen dat het gangbare kerstverhaal een exclusief product is van het westerse christendom. Het verhaal is echter al eerder in de geschiedenis in veel varianten terug te vinden. Bij voorbeeld in de oude Egyptische wijsheid en in een profetie van de Perzische wijsgeer Zarathustra. En wie het kerstrelaas legt naast het geboorteverhaal van Sri Krishna – ruim 5000 jaar geleden – zal eveneens tot frappante overeenkomsten komen. De boodschap achter alle verhalen is onveranderlijk dezelfde: ieder mens kan zich uit dit aardse leven opheffen en zo terugkeren tot zijn goddelijke oorsprong. In de traditioneel christelijke benadering is dit universele concept letterlijk genomen en gericht op de gestalte van één persoon, Jezus.

Tijdens deze avond wordt het kerstverhaal behandeld als een in een mythe verpakte boodschap over de goddelijke tegenwoordigheid in ieder mens. Deze oermythe krijgt vorm in het verhaal van Jezus die op wonderbaarlijke wijze uit Jozef en Maria wordt geboren. Alle figuren die in de mythe voorkomen, symboliseren aspecten van onszelf. Het zijn verschillende ontwikkelingsfases van de ziel.

De figuur van Maria is daar een sprekend voorbeeld van. Zij symboliseert het maagdelijke, reine gedeelte van het menselijke hart dat volkomen vrij komt van aardse strevingen. Pas dan is het hart de geschikte geboortegrond voor de Lichtschat, die Rozenkruisers Jezus noemen. Jozef, de timmerman, geldt als de bouwende kracht. Hij zorgt ervoor dat het pas geboren licht vanuit het hart het hoofd raakt. Deze nieuwe harmonie van hart en hoofd kan leiden tot een uniek innerlijk veranderingsproces. Een volstrekt nieuwe mens komt tot bloei. Hij laat zich leiden door Jezus, een naam die letterlijk “kracht van God” betekent. De geboorte of het werkzaam worden van die kracht in de mens maakt in hem de nieuwe ziel vrij. Voor Rozenkruisers is dit het Ware Kerstfeest, dat ieder mens maar eenmaal kan vieren.

Nadere informatie: tel. 040-2420889 of op Internet: www.rozenkruis.nl/eindhoven