Kerstlezing bij het Rozenkruis: De wording van de Geestziel, van conceptie tot geboorte
Kerstlezing bij het Rozenkruis
De wording van de Geestziel, van conceptie tot geboorte

Bij je geboorte kwam je fysieke lichaam uit de duisternis van de moederschoot in het licht van de zintuiglijk waarneembare wereld.
Op vergelijkbare wijze kan je geestziel geboren worden in het licht van de niet-zintuiglijk waarneembare goddelijke wereld.
Volgens spirituele tradities is inzicht in het proces dat daaraan voorafgaat van groot belang,
omdat de mens op aarde komt om geestelijke bewustwording en vernieuwing in zichzelf te realiseren.

De structuur van de spirituele weg die de mens kan gaan is te herkennen in de heilige geschriften, in de natuur en in de mens zelf.
Er zal tijdens de lezing worden ingegaan op de mysteriën van de ziel en haar drie geboorten.
De gnostieke weg tot verlichting en bevrijding wordt verhelderd aan de hand van onder andere gedeelten uit
het evangelie van Lucas en de analogie van de ontwikkeling van het menselijke embryo.

De kerstlezing 2016 sluit aan bij het boek en het gratis online-programma
‘Spirituele Kerst – handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en Oud en Nieuw’,
en vormt een goede voorbereiding op de acht verkenningen ‘Rozenkruis en Gnosis’
die vanaf januari 2017 op meerdere plaatsen worden gehouden.

Datum: dinsdag 20 december 2016
Tijd: aanvang 20.00 uur
Kosten: toegang vrij
Adres: Dierenriemstraat 4, Eindhoven

Voor vragen: http://www.rozenkruis.nl/eindhoven