Kerstlezing bij de Rozenkruisers

Het kerstgebeuren is een innerlijk feest, dat een mens maar éénmaal in zijn leven hoeft te vieren. Kerstmis is een symbolische aanduiding voor de wedergeboorte van het licht in het eigen hart.


Het kerstgebeuren is een innerlijk feest, dat een mens maar éénmaal in zijn leven hoeft te vieren. Kerstmis is een symbolische aanduiding voor de wedergeboorte van het licht in het eigen hart.
Die lichtkern was altijd wel latent aanwezig in de mens. Maar bepalend is dat de mens zich ook bewust wordt van de aanwezigheid van het innerlijke licht. Dat bewustwordingsproces wordt de lichtgeboorte genoemd of ook wel de wedergeboorte.

Daarvoor is een rein hart nodig dat vrij komt van aardse strevingen, gesymboliseerd door Maria.
Dit reine hart is de geschikte geboortegrond voor het Lichtprincipe, Jezus.
Jozef, de timmerman, geldt als de bouwende kracht. Hij zorgt ervoor dat het pas geboren licht vanuit het hart het hoofd raakt. Deze nieuwe harmonie van hart en hoofd kan leiden tot een uniek innerlijk veranderingsproces.

[i]De kerstlezing wordt gehouden op dinsdag 18 december in het Eindhovense Rozenkruis centrum.
De deuren gaan open om 19:30; de lezing begint om 20:00 stipt en duurt (incl. discussie) tot 22:00.
De locatie is: Dierenriemstraat 4 te Eindhoven. De toegang is vrij.[/i]

Meer informatie: T (040) 24 20 889 of kijk op www.rozenkruis.nl.
Voor de routebeschrijving en andere Rozenkruis-activiteiten in Eindhoven, zie http://nederlands.rozenkruis.nl/nederland/activiteiten/centra/eindhoven.htm