Kennismaken met het Rozenkruis

Lezing “de magie van levensverandering: de Bergrede” (10 januari)


Lezing “de magie van levensverandering: de Bergrede” (10 januari)

Deze avond biedt de mogelijkheid tot kennismaken met de school van het Rozenkruis, haar filosofie, werkwijze, literatuur en leerlingen. Het programma start met een inleiding over de perspectieven die de Bergrede biedt op bevrijdende levensverandering. Na de pauze kunnen de aanwezigen met de inleiders en met elkaar op een informele manier van gedachten wisselen.

De Bergrede (Matth. 5,6 en 7) wordt algemeen gezien als de hoeksteen van de evangeliën. De Russische schrijver Tolstoi ging zelfs zo ver dat hij de evangelieverkondiging buiten de Bergrede als onbelangrijk beschouwde voor het christendom.

De Bergrede is niet alleen te vinden bij Mattheus. In verschillende vormen treffen we haar aan in de wijsheidsleringen van alle tijden, waaronder de Hermetische.
Centraal zal staan de bekende uitspraak van Jezus: ‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.’
Wanneer is men rein van hart? Wat betekent het om ‘God te zien’?
Deze kernvragen zullen tijdens deze oriëntatieavond uitgebreid aan de orde komen.
De bijeenkomst loopt vooruit op de zesdelige cursus ‘De Bergrede als innerlijk kompas’ en de dertiendelige cursus Rozenkruis en Gnosis die dinsdagavond 24 januari en vrijdagochtend 27 januari 2006 beginnen.


De oriëntatiebijeenkomst wordt gehouden in het Rozenkruis centrum aan de Dierenriemstraat 4 in Eindhoven op dinsdag 10 januari, aanvang 20:00. De toegang is vrij; koffie en thee staan klaar.
Voor de routebeschrijving en andere Rozenkruis-activiteiten zie http://nederlands.rozenkruis.nl/nederland/activiteiten/centra/eindhoven.htm
of bel (040) 24 20 889