Kees Kok spreekt in SOVE viering over de politiek van de apostel Paulus.
Was Paulus niet de gestudeerde jood, die pas in tweede instantie ontdekte dat Jezus naar de thora gepredikt en gehandeld had, en vervolgens in die geest van vrede en gerechtigheid een ieder opriep zich toch vooral niet door herkomst, uiterlijkheden, sociale klasse en traditie van solidariteit te laten weerhouden in het stelling nemen tegen onderdrukkende systemen van de heersende wereldorde van die tijd? Die houding doorgeven aan alle plaatsen en alle tijden is wellicht de enige functie die hij uit zijn epistels behouden had willen zien. Zou hij, weet hebbende van de langdurige verwarring die zijn brieven tot op de dag van vandaag tot gevolg hebben gehad, de geadresseerden niet liever opdracht gegeven hebben om zijn gelegenheidsbrieven na lezing direct te vernietigen? Zeer waarschijnlijk zijn niet alle brieven, die als zodanig te boek staan, van zijn eigen hand. Hetgeen elders in de bijbel over hem verteld wordt, roept vragen op of die schrijvers hem bewust of onbewust anders geschetst hebben dan hij over zichzelf schreef. In het kader van het jaarthema “van Jezus naar christendom” spreekt Kees Kok over de politiek van de apostel Paulus: 2 februari 18.30 uur in de Eindhovense Studentenkapel, Kanaalstraat 6. Het projectkoor wil daarbij vernieuwende liederen zingen en aanleren. Na afloop gelegenheid tot napraten bij koffie en thee. Organistie: Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE.
Een volgende leerhuisavond, in samenwerking met Leerhuis & Liturgie Brabant en De Nieuwe Liefde in Amsterdam, welk gericht is op de volgende viering op 2 maart, vindt plaats op 7 februari 19.00 uur in de St. Maartenskerk, Heibocht 10 te Veldhoven. Bereikbaar vanuit Eindhoven met buslijn 18 en 103. Uitlegger is bijbelwetenschapper Alex van Heusden. Toegang 7,50 euro.
Op alle gelegenheden is iedereen van harte uitgenodigd!
Nadere informatie: www.sove.dse.nl of tel. 040-2444078