Jaarlijks subsidie van € 1.161.594 voor Dynamo Programmering.

Afgelopen zaterdag speelde wethouder Jeugd en gezin Marriët Mittendorff mee met de legendarische hardrockband Sacred Reich in Dynamo (onderdeel van Lumens). Deze actie was een onderdeel van de bekrachtiging van de samenwerking tussen Jongerencentrum Dynamo en de gemeente voor de komende vijf jaar.


Afgelopen zaterdag speelde wethouder Jeugd en gezin Marriët Mittendorff mee met de legendarische hardrockband Sacred Reich in Dynamo (onderdeel van Lumens). Deze actie was een onderdeel van de bekrachtiging van de samenwerking tussen Jongerencentrum Dynamo en de gemeente voor de komende vijf jaar.

In het voorjaar van 2008 hebben wethouder Mittendorff van de gemeente Eindhoven en het bestuur van de Lumens Groep een nieuw Meerjarenplan voor het Jongerencentrum Dynamo ontwikkeld. Deze afspraak is nu bekrachtigd. De gemeente stelt daarvoor voor de periode 2009 t/m 2013 een jaarlijks subsidie van € 1.161.594 ter beschikking aan Dynamo Programmering.

Dynamo is het jongerencentrum van Eindhoven waar jongeren hun vrije tijd kunnen beleven. Vrije tijd in de breedste zin van het woord. Jongeren hebben bij Dynamo de kans hun identiteit te ontwikkelen. Hierbij is de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren en zelfsturend vermogen uitgangspunt. De gemeente ondersteunt dit. Dynamo richt zich op jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar in een zo gunstig mogelijke verhouding van jongens en meiden, vanuit diversiteit en gericht op jeugdculturen. Dynamo bereikt jaarlijks 65.000 jongeren.

Afgelopen weekend was het exact tien jaar geleden dat Dynamo Open Air, het befaamde metal festival dat Dynamo internationaal op de kaart zette, voor het laatst de lucht in ging. Onder het motto: Dynamo, een roemrucht verleden én een kansrijke toekomst, stond Dynamo daar afgelopen zaterdag feestelijk bij stil, en samen met de gemeente wordt dan ook naar de toekomst gekeken. Op het podium stond de legendarische band Sacred Reich; één van de bands die Open Air groot hebben gemaakt.

Ik vraag me nu wel af of van die miljoen geen 80.000 euro afgehaald zou kunnen worden Om museum Kunstlicht in de Kunst overeind te houden?