Interpellatiedebat nogal rommelig

Enkele fracties uit de Eindhovense gemeenteraad hadden een interpellatie over het Parktheater aangevraagd. De gemeenteraad moet hier in meerderheid mee instemmen. Bij de stemming bleek de meerderheid (SP, PvdA, CDA) tegen. Het interpellatiedebat ging toen niet door.

Enkele fracties uit de Eindhovense gemeenteraad hadden een interpellatie over het Parktheater aangevraagd. De gemeenteraad moet hier in meerderheid mee instemmen. Bij de stemming bleek de meerderheid (SP, PvdA, CDA) tegen. Het interpellatiedebat ging toen niet door.

Daarop zegden o.a. de fracties van GroenLinks, OuderenAppel, LeefbaarEindhoven hun functioneren in de gemeenteraad op. De VVD zei zich nog te beraden.

Het college van B. en W. vroeg toen een schorsing aan. Toen ontstond een nogal chaotische situatie. Uiteindelijk werd er toch een soort interpellatie toegestaan.

Wethouder H.M. Don gaf namens het college antwoord op gestelde vragen. Hij zei zich niet te kunnen herinneren dat er opdracht was gegeven tot het schrappen van een bepaalde passage in een onderzoeksrapport.

Uiteindelijk besloot de gemeenteraad na twee uur dat de Rekenkamer een onderzoek moet gaan instellen.

6 comments

 • rienvalk

  Vergaderingsverslag?
  Was dat het enige antwoord van Wethouder Don? Overigens hoe moet ik het bovenstaande verslag beoordelen, als na twee uur de vergadering een besluit neemt 17+2 zou 19:00 uur zijn en dit verslag staat al om 18:07 op DSE???? Zie ook hieronder.

  Op 23 september 2008 om 17.00 uur vindt er een extra openbare raadsvergadering plaats in de raadzaal van het Stadhuis over (mogelijk) nieuwe informatie over het onderzoek van Ernst & Young naar het Parktheater.

  [b]Agenda[/b]
  Opening en mededelingen
  Verzoek tot het houden van een interpellatie.
  Interpellatie over (mogelijk) nieuwe informatie over het onderzoek van Ernst & Young naar het Parktheater.
  De interpellatie vindt plaats voor als de raad daartoe bij aanvang van de vergadering besluit.
  Sluiting

  Door de fracties van de VVD, GroenLinks, ‘leefbaar eindhoven’, het OuderenAppèl Eindhoven, D66, de Stadspartij en Eindhoven Nu is om deze extra raadsvergadering en mogelijke interpellatie gevraagd. De volgende vragen willen zij aan bod laten komen:
  1.Hoe is de feitelijke procesgang geweest rond de totstandkoming van het rapport Ernst en Young en het hieruit verwijderen van de bevindingen over handelen van het college;
  2a.Op welke wijze heeft het college in de afgelopen jaren invulling gegeven aan het actieve toezicht op het Parktheater, zowel in de aandeelhoudersrol als de subsidiëntenrol;
  2b.Welke consequenties hebben de financiële problemen van het Parktheater gehad voor de wijze van toezicht door de gemeente.

  • vnkessel

   ED
   Zie het verslag dat ook op http://www.ed.nl staat. Deze raadsvergadering staat ook al in het beeldarchief van de gemeente Eindhoven. Ik heb het stuk dat B. en W. heeft uitgedeeld, het antwoord op een aantal gestelde vragen, nog niet in handen.
   Wie het conceptrapport nu heeft gelekt naar de pers? Een accountant kan toch geen beleidsrapport schrijven, maar het college heeft de oorspronkelijke opdracht wel in die richting gewijzigd. Gewoon ongelooflijk geklungel. Het heeft ook meer geld gekost, want aanvankelijk zou het onderzoek drie maanden duren, het werden er zeven. Ze zijn gek op onderzoeken en externe adviesbureau’s.

   • rienvalk

    Verslag ED
    Tja dat komt toch wat duidelijker over en de tijden kloppen tenminste.
    De vraag blijft dus hoe moet ik het eerste verslag beoordelen, is het uit de eerste hand of geïnspireerd door het verslag op het ED?

    • vnkessel

     lokale omroep
     Ik heb de uitzending op de lokale omroep gezien. Je bent technisch dan altijd wat sneller dan het ED.
     Helaas miste ik net het beeld waarbij Van Gijzel zijn ambtsketen had afgedaan en over zijn stoel had gedrapeerd, dat is tegen het einde.

     Het blijft overigens curieus dat de meerderheid in een gemeenteraad iets afkeurt, en een uur later na een tweede stemming er weer op terugkomt. Aan het voorstel was niets gewijzigd.

 • Anoniem

  En wat gaat het onderzoek deze keer kosten??
  Er komt dus een onderzoek. Duur bureau genomen! O.K.!!
  Maar wat gaat dat onderzoek deze keer opleveren? Wat is of wordt de opdracht van dat onderzoek??
  Ik breng in herinnering het enorm dure onderzoek rondom Ad Pastoor, weten jullie nog? Wat heeft dát onderzoek opgeleverd? Let wel: ik ben voorstander van transparant weergeven van wat zich heeft afgespeeld en het nut om dat middels recherche te doen. Maar altijd laat ik weten: wat is de toegevoegde waarde???? Wat heb je aan dat onderzoek gezien de werkelijk situatie: kun je die verbeteren, veranderen?? Komt er daardoor meer budget vrij voor het Parktheater?? Krijgt de nieuwe directeur daarmee lucht: hij zit met de gebakken peren?? Hij is voor de gek gehouden!!
  Ik zou het beter vinden als ook onze volksvertegenwoordigers zich dat eens goed zouden realiseren. Wat is de toegevoegde waarde van al die uren ‘lullen’ zonder concreet resultaat??? Naar huis sturen van die lieve Mariëtte wilden ze blijkbaar niet, ze gaat toch al! Het enige resultaat dus: een duur onderzoek. En uiteindelijk zullen ze het rapport nog wel een keer plenair in de raad bespreken maar het belandt toch weer in het overbekende en volle laatje. Dossier gesloten! Wat is dus de toegevoegde waarde voor de problematiek rondom het Parktheater?? Voorkomen we daarmee soortgelijke situatie in een volgend College van B&W??? NEEN!!!
  Leg dat eens aan de gewone burger uit!!

  • vnkessel

   Rekenkamer
   Het onderzoek van de Rekenkamer, dat zal toch minder geld kosten. Een raadsenquete, die duurt meer dan een jaar, naar het schijnt.
   Overigens begrijp ik de doelstelling van het onderzoek niet zo goed. Het wordt dus een onderzoek naar een onderzoek.

   Ik heb niets in de regelgeving kunnen vinden over richtlijnen voor een beleidsonderzoek. Een accountantskantoor kan m.i. geen beleidsonderzoek doen. Dit is allemaal erg glad ijs. Vermoedelijk is vanuit de ambtelijke dienst die passage over Mittendorff geschrapt. Je hoeft toch geen accountant te zijn om een politiek oordeel te geven over een wethouder? Dat kan de gemeenteraad toch zelf ook?

   Verder moet de gemeenteraad zich nog uitspreken over het toekomstig budget voor het Parktheater (voorheen Stadsschouwburg). Dat besluit weigert men nu te nemen. Of moet er eerst weer een onderzoek komen naar ‘alle alternatieve scenario’s’? Zo blijf je aan de gang.