Innovatie tussen maatschappij en wetenschap

Afgelopen vrijdag was voor onze DSE voorzitter Egbert-Jan Sol een belangrijke dag. In de Aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen hield hij in een academische zitting een voordracht met de titel “Innovatie tussen maatschappij en wetenschap”. Daarmee aanvaardde hij het bijzonder hoogleraarschap aan de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatie met de leeropdracht “Research Strategy and Management”.


Afgelopen vrijdag was voor onze DSE voorzitter Egbert-Jan Sol een belangrijke dag. In de Aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen hield hij in een academische zitting een voordracht met de titel “Innovatie tussen maatschappij en wetenschap”. Daarmee aanvaardde hij het bijzonder hoogleraarschap aan de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatie met de leeropdracht “Research Strategy and Management”.

In zijn oratie ging Egbert-Jan in op de ontwikkelingen in innovatie management van de laatste 50 jaar. De meest recente inzichten leren ons dat innoveren een systeemuitdaging is. Je kunt het niet alleen, er zijn vele partijen bij nodig die naast de eigen verantwoordelijkheid tegenwoordig in dat systeem nieuwe verantwoordelijkheden en rollen moeten vervullen.

Egbert-Jan stelt vast dat één partij, onze overheid, op dit moment één van haar rollen niet realiseert en dat een andere partij te veel voor haar eigen korte termijnbelang gaat. Hij spreekt dan over corpocratie: de extreme macht van bedrijven.

Natuurlijk legt Egbert-Jan zich daar niet bij neer. In het tweede deel van zijn inaugurale rede gaat hij in op de kansen en oplossingen. Hij aarzelt niet om daarbij forse ambities neer te leggen voor maatschappelijke uitdagingen.

Denk aan de verschuiving van algemene subsidies naar gerichte doelsubsidies, de aandacht voor nano en quantum technologie. Het koppelen van gezondheid aan personalized voedsel. De groeiende rol van Solar Energy en de opslag ervan in chemie (Chemergy).

Wie het allemaal in detail wil lezen kan de rede downloaden:
www.ejsol.dse.nl/DSE/Presentations_files/Intree%20rede%20ejsol%2017%20jan%202014.pdf

Een reactie

  • rienvalk

    Een interessante en ook zeer lezenswaardige oratie
    Beginnend met de rond 1600 [url=http://daysmagazine.com/index.php/days-on-tour/erfgoedpark-als-eerbetoon.html]uitvinding van de windzaagmolen[/url] met krukas die ons in de wereld en op zee 100 jaar lang een voorsprong gaf omdat we 30x sneller een boom konden verzagen en boten konden bouwen dan wie dan ook. [i](wie van onze DSE-ers wist dat?)[/i] Die ons het eerste industriegebied opleverde, neemt Egbert-Jan ons mee naar sturen op oplossingen om via drie topregio’s: Brainport Eindhoven, Amsterdam Airport en Rotterdam Seaport en de nodige kritiek op onze belasting verdeling voor research en ontwikkeling te eindigen met ideeën, adviezen en aandachtspunten ook voor onze overheid o.a. over duurzame energie, het printen van gepersonaliseerd gezond voedsel en de opslag van zonne-energie thuis die we straks niet meer terug kunnen leveren.

    Proficiat Egbert-Jan! Hopelijk lezen onze politici het ook.

    Nu nog genoeg tijd overhouden om ook de innovatie bij onze digitale stad te managen. 🙂