Holy TAC! Manipulatie en misleiding bij de Dutch Design Week

Vanavond een verrassende workshop bij het TAC-festival verzorgd door onafhankelijk journalist Daan de Wit. In zijn lezing onderzoekt Daan of er naast de realiteit zoals we die kennen uit de geschiedenisboeken ook een alternatieve variant zou kunnen bestaan.


Vanavond een verrassende workshop bij het TAC-festival verzorgd door onafhankelijk journalist Daan de Wit. In zijn lezing onderzoekt Daan of er naast de realiteit zoals we die kennen uit de geschiedenisboeken ook een alternatieve variant zou kunnen bestaan.

Uit de aankondiging:

De moderne geschiedenis is voor een belangrijk deel bepaald door oorlog en terreur. Bij de realiteit zoals we die kennen uit de geschiedenisboeken plaats ik op basis van feiten vraagtekens bij de spoorwisselingen die de loop van het verleden hebben bepaald. Uit de antwoorden blijkt dat nationale en internationale conflicten in veel gevallen vooraf zijn gegaan door kunstmatige dreigingen, manipulatie en misleiding van binnenuit. De resultaten van deze misleidingen blijven echter dezelfde: internationale conflicten die veel slachtoffers maken, maar voor bepaalde kleine groepen uitermate lucratief zijn. Een journalistieke analyse van de feiten toont een alternatieve geschiedenis waarin belangrijke rollen zijn weggelegd voor geheime diensten, spookterroristen, geheime genootschappen, geldelijk gewin en macht. Uitgaand van deze feiten blik ik terug op het verleden en anticipeer ik op de toekomst.

Aanvang: 21:00 uur
Locatie: TAC, Vonderweg 1, Eindhoven
Toegang: gratis