Hoge zendmast bij kinderboerderij in Veldhoven

De gemeente Veldhoven wil in het bos naast de ingang van kinderboerderij ‘De Hazewinkel’ aan de Heerbaan een zendmast bouwen voor mobiele telefonie. De mast, een stalen gevaarte met een hoogte van 38 meter en een mogelijke verlenging tot 56 meter, zou daarmee komen te staan midden in een druk bezocht natuur- en recreatiegebied.
Vanuit ’t Look zijn al diverse bezwaarschriften naar de gemeente gestuurd. In hun bezwaarschrift schrijven de bewoners onder andere: ‘Het kost de gemeente en de bewoners de afgelopen 15 jaar steeds meer moeite het landelijke karakter van deze hoek van ’t Look te bewaren. De bevolkingsdruk is groot en een geleidelijke opeenstapeling van een inmiddels aanzienlijke hoeveelheid kleine maatregelen doet keer op keer afbreuk aan het landelijke karakter van deze omgeving.

De gemeente Veldhoven wil in het bos naast de ingang van kinderboerderij ‘De Hazewinkel’ aan de Heerbaan een zendmast bouwen voor mobiele telefonie. De mast, een stalen gevaarte met een hoogte van 38 meter en een mogelijke verlenging tot 56 meter, zou daarmee komen te staan midden in een druk bezocht natuur- en recreatiegebied.
Vanuit ’t Look zijn al diverse bezwaarschriften naar de gemeente gestuurd. In hun bezwaarschrift schrijven de bewoners onder andere: ‘Het kost de gemeente en de bewoners de afgelopen 15 jaar steeds meer moeite het landelijke karakter van deze hoek van ’t Look te bewaren. De bevolkingsdruk is groot en een geleidelijke opeenstapeling van een inmiddels aanzienlijke hoeveelheid kleine maatregelen doet keer op keer afbreuk aan het landelijke karakter van deze omgeving.
Het plaatsen van een zendmast is de zoveelste aanslag. Dit staketsel hoort in een recreatiebos niet thuis: het is een technische voorziening die geplaatst moet worden in een technische omgeving.
Ook een ander argument van de omwonenden snijdt hout: ‘Deze mast is geen publieke voorziening van algemeen belang. Het gaat om een commerciële aangelegenheid. Voor de betreffende voorziening zijn heel goed andere oplossingen denkbaar; echter, die zijn kostbaarder voor de betrokken providers.’ De gemeente matst dus de providers. En wie betaalt de prijs? Onze natuurlijke omgeving, de kinderboerderij en de schaarse bossen daaromheen.
Wil men per se een hoge mast als deze, dan komt eigenlijk slechts één soort locatie in aanmerking: een industrieterrein. Of desnoods het middenplein van een grote rotonde. In ieder geval een verloren lege hoek.
Verdere bebouwing van de omgeving van ‘De Hazewinkel’ is uit den boze. De gemeente Veldhoven zou zo langzamerhand toch moeten weten waarop zij zuinig moet zijn.
Bent u het met dit betoog eens? Kruip dan gauw achter uw computer of klim in de pen: tot 31 maart kunt bij de gemeente bezwaar aantekenen. Adres: B&W Gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

4 reacties

 • henkdaalder

  Wel een wijkwindmolen?
  Zou een wijk-windmolen op die plaats wel acceptabel zijn?
  Daarmee zouden de bewoners van de buurt zelf hun eigen groene energie kunnen opwekken.
  Zou dat wel acceptabel zijn?

  • gouddelver

   Hier waarschijnlijk niet, ergens in de buurt misschien wel
   Als een wijk-windmolen louter een utilitaire voorziening is, zoiets als een transformatorhuisje, hoort hij m.i. niet thuis in het ‘natuurreservaat’ dat de kinderboerderij en het omringende bos is. Dan kun je daar beter een reeds verstedelijkte (=versteende) plek voor zoeken.

 • Anoniem

  Zendmast
  ’t Valt allemaal reuze mee! Ik heb de tekeningen ingezien en het ding wordt niet langer dan 40 meter en komt niet bij de ingang te staan, maar een eindje er vandaan. Het dichtstbijzijnde huis ligt zo’n 50 meter van de mast af, en omdat het tussen de bomen staat, valt het ook niet op. Dus….

  • gouddelver

   Het gaat niet om het uitzicht maar om het bos!
   Het gaat in mijn bezwaar niet primair om de nabijheid van huizen, maar om de (verdere) aantasting van het bos. De omgeving van de kinderboerderij dreigt steeds meer te ‘verstenen’: verharde wandelpaden, lantaarnpalen, sanitaire publieksvoorzieningen. Tot op zekere hoogte noodzakelijke en aanvaardbare veranderingen, maar als we in de jaren negentig niet alert geweest waren, stond er nu al een vaste horecavoorziening en lag er al lang een betegelde parkeerplaats waar nu nog bomen staan.
   Voor deze zendmast, een geavanceerde technische voorziening (is 40 m niet hoog?), moeten ook weer bomen gerooid worden. [b]Het wordt een werkplaats, een afgerasterd, ontoegankelijk, detonerend en dus misplaatst bouwwerk. Stop! Behoud het beetje natuur dat we hier nog hebben.[/b] Laat niet ijzer en stenen hier de overhand krijgen, maar zand, gras en levend hout, naast de dieren die er wonen en de mensen die er zich komen ontspannen. Sinds wanneer nestelen vogels in een zendmast?