Het zoveelste negatieve rapport over BOSE

In de soap over BOSE (de ruit om Eindhoven) zijn we weer toe aan aflevering 286:

Het Telos (Brabants Centrum voor Duurzaamheidvraagstukken) rapport heeft zeer forse kritiek op het BOSE dossier (de zoveelste, naast de Provincie, Rijkswaterstaat, milieuorganisaties en niet in het minst de nationale Commissie MER) maar geeft daarnaast een beschamend beeld over de houding van het SRE tov haar burgers.

In de soap over BOSE (de ruit om Eindhoven) zijn we weer toe aan aflevering 286:

Het Telos (Brabants Centrum voor Duurzaamheidvraagstukken) rapport heeft zeer forse kritiek op het BOSE dossier (de zoveelste, naast de Provincie, Rijkswaterstaat, milieuorganisaties en niet in het minst de nationale Commissie MER) maar geeft daarnaast een beschamend beeld over de houding van het SRE tov haar burgers. Er wordt gesproken over “formeel-juridische en ingenieursmentalieit” en burgerinitiatieven die ”stuklopen op de inspraakmachinerie”.
Ook burgemeester Sakkers krijgt een kat mee naar het wegstemmen van tegenstanders uit de raad: ” Dit verraad mogelijk een doelbewuste strategie om de keuze voor de weg als politiek onontkoombaar te presenteren”

Een Oostelijke randweg lost de lokale verkeersproblemen in de regio Eindhoven-Helmond niet op, lost zeker ook niet de (sterk verminderde!!) problemen op de snelweg op, doorsnijdt een belangrijk groen hart en genereert een nieuw fijnstof probleem in onze regio. Diegenen die de plannen tot bij de rechter willen aanvechten hebben dus een zeer grote kans van slagen. Daarnaast is het Tracé veel te duur, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Provincie willen niet bijpassen en al die tijd gebeurt er niets met de regionale verkeersproblemen!

Het OOGN pleit voor een nieuwe benadering en roept alle regioraadsleden van de SRE gemeenten op tot een realistisch scenario:
– Vergeet het Tracé, geen nieuwe wegen in deze regio.
– Nu volledig inzetten op BeterBOSE: Beter benutten door dynamisch verkeersmanagement en veel beter Openbaar Vervoer.
– Gebruik hiervoor die gegarandeerde 50 miljoen Euro aan subsidie.
– Werk aan een duurzame en breed gedragen oplossing voor na 2020-2030 (wanneer dat tenminste nog nodig blijkt).

Het hele Telos rapport is te downloaden op http://www.dse.nl/~oogn/standpunten.htm