Het Rozenkruis en het innerlijke huwelijk van man&vrouw


“Man en vrouw zijn één”.
Onder deze titel organiseerden de Eindhovense Rozenkruisers op dinsdagavond 22 februari in hun gebouw aan de Dierenriemstraat een thema-lezing, die door tachtig belangstellenden werd bezocht.
Al gauw werd duidelijk dat het voor Rozenkruisers bij dit onderwerp niet gaat om het analyseren van een harmonisch droomhuwelijk tussen een man en een vrouw.


“Man en vrouw zijn één”.
Onder deze titel organiseerden de Eindhovense Rozenkruisers op dinsdagavond 22 februari in hun gebouw aan de Dierenriemstraat een thema-lezing, die door tachtig belangstellenden werd bezocht.
Al gauw werd duidelijk dat het voor Rozenkruisers bij dit onderwerp niet gaat om het analyseren van een harmonisch droomhuwelijk tussen een man en een vrouw.

Voor hen staat centraal het innerlijke huwelijk tussen de mannelijke en vrouwelijke krachten en energieën binnen ieder mens. Dit harmonische innerlijk samen gaan maakt het de mens pas mogelijk om terug te keren tot de oorspronkelijke, goddelijke mens die hij eens was. Een partner hoeft de mens daarvoor niet te hebben.
De vreugdevolle weg van terugkeer vergt een consequent aangehouden, nieuwe levenshouding. Hij vraagt om versterving naar de lagere natuur, om innerlijke heling en om onderwerping aan het goddelijke principe dat in ieder mens aanwezig is.

“Hoe kan ik dit pad het beste begaan te midden van al mijn wereldse verplichtingen?”, vroeg een aanwezige zich af. Een van de sprekers gaf daarop het volgende, dagelijks te hanteren motto in overweging:
Wat moet ik doen of laten, opdat God (weer) verliefd op mij wordt dan wel blijft?
Zo kreeg ook het begrip verliefdheid op deze avond een nieuwe toegevoegde, innerlijke dimensie.

Op woensdag 15 maart (20.00 uur) krijgt het thema mannelijk&vrouwelijk een vervolg tijdens een bezinningsbijeenkomst. Titel: De verheven opdracht van man en vrouw.
Wie meer wil weten over de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, kan kijken bij: www.rozenkruis.nl of bij de Eindhovense dochtersite.