Heien Stadionkwartier Eindhoven mag doorgaan

Rechter wijst verzoek om heiwerkzaamheden stil te leggen af
De heiwerkzaamheden in het Stadionkwartier worden niet stilgelegd. Dat volgt uit de uitspraak van de bestuursrechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch. Een omwonende die veel overlast ervaart van de bouwwerkzaamheden, had de rechter gevraagd om de gemeente Eindhoven op te dragen het heien stil te leggen.

Rechter wijst verzoek om heiwerkzaamheden stil te leggen af
De heiwerkzaamheden in het Stadionkwartier worden niet stilgelegd. Dat volgt uit de uitspraak van de bestuursrechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch. Een omwonende die veel overlast ervaart van de bouwwerkzaamheden, had de rechter gevraagd om de gemeente Eindhoven op te dragen het heien stil te leggen.

“Deze uitspraak geeft duidelijkheid aan alle betrokkenen”, aldus verantwoordelijk wethouder Mary Fiers. “Zowel voor de inwoners van Philipsdorp, de initiatiefnemer en de gemeente. Al begrijpen we dat dit een moeilijke boodschap blijft voor de bewoners die overlast ervaren.”
“Dit is een project met twee kanten”, zegt de wethouder. “In Eindhoven is behoefte aan nieuwe woningen. Het gemeentelijk én landelijk beleid is gericht op het sparen van de groene ruimte. Dat maakt binnenstedelijke bouwprojecten noodzakelijk. Het bouwen brengt in dit geval wel meer overlast met zich mee. We werken er als gemeente hard aan om de overlast voor omwonenden te beperken, bijvoorbeeld door vervangende woon- of werkruimte te bieden. En dat blijven we doen.”