Hans Slooff spreekt in SOVE viering over de joodse oorlog tegen de RomeinenDe joodse oorlog tegen de Romeinen van 66 tot 70 van onze jaartelling begon door verzet van algemene aard tegen de Romeinse bezetter, meer specifiek vanwege de belastingdruk, de verplichte keizerverering en de ontheiliging van de joodse tempel. De uiteindelijke overwinning door de Romeinen, die leidde tot de verwoesting van Jeruzalem, was voor de Romeinen een kans hun repressie als afschrikwekkend voorbeeld in heel het Romeinse rijk te illustreren door het in omloop brengen van een muntstuk, met, zoals gebruikelijk aan de ene zijde de beeltenis van de keizer, en aan de andere zijde het beeld van een overwinnaar en een overwonnene met het opschrift Judea capta: Judea aangepakt, beetgepakt, veroverd.

De verhalen in de bijbel over Jezus’ leven zijn pas na deze periode geschreven. Zou het deze munt geweest zijn, die de evangelist Lucas ca. 40 jaar na datum extra inspireerde het verhaal op te schrijven over Jezus, die een munt liet tonen bij de vraag: ”is het geoorloofd de keizer belasting te betalen?”

In het kader van het jaarthema “van Jezus naar christendom” spreekt Hans Slooff over de verwoesting van Jeruzalem: 2 maart 18.30 in de Eindhovense Studentenkerk, Kanaalstraat 6. Het projectkoor o.l.v. Karel Baken wil daarbij vernieuwende liederen zingen en aanleren. Na afloop gelegenheid tot napraten bij koffie of thee. Organisatie: Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE. Een volgend leerhuis, gericht op de volgende viering op 6 april, vindt plaats op 14 maart 19.00 uur in de Sint Maartenskerk, Heibocht 10 te Veldhoven. Bereikbaar vanuit Eindhoven met buslijn 18 en 103. Uitlegger is bijbelwetenschapper Alex van Heusden van de Nieuwe Liefde in Amsterdam. Toegang 7,50 euro.
Op alle gelegenheden is iedereen van harte uitgenodigd! Nader informatie: www.sove.dse of tel 040-2444078