Gezocht: nieuw lid voor de programmaraad Zuidoost Brabant uit Eindhoven
Meepraten over radio en televisie aanbod en woonachtig in Eindhoven?
Dan is lid worden van de Programmaraad Zuidoost-Brabant misschien wel wat voor jou.

De Programmaraad Zuidoost-Brabant adviseert de kabelexploitanten in de regio, UPC en KT Waalre over een gedeelte van de samenstelling van het kabelaanbod. De Mediawet bepaalt dat de kabelexploitant slechts om zwaarwegende redenen kan afwijken van dit advies. Het zijn dan ook de leden van de Programmaraad die deels bepalen welke televisie- en radiozenders in het basispakket via de analoge kabel in de regio te ontvangen zijn. Hierbij wordt gezorgd voor een gevarieerd pakket, rekening houdend met in de regio levende behoeften op allerlei gebied.

De Programmaraad Zuidoost-Brabant bestaat uit 11 leden. Dit zijn kijkers/luisteraars uit de regio. De leden komen enkele avonden per jaar bijeen. De zittingsperiode van de leden bedraagt vier jaar.

We zijn op zoek naar een kandidaat met interesse in de Radio- en TV media die:

* Kabelabonnee is bij UPC.
* Geen banden heeft met een programma aanbieder of omroepnetwerk.
* Minimaal 18 jaar oud is.
* Een opbouwende, kritische houding bezit.
* Interesse / deskundigheid bezit met betrekking tot mediabeleid, zenderaanbod, abonneewensen, communicatie, etc.
* Woont in Eindhoven

Jouw medewerking zal bestaan uit:

* het deelnemen aan de programmaraad vergaderingen (s avonds) en landelijke bijeenkomsten.
* het volgen van (kabel)aanbod op radio en televisie.
* het meedenken over/volgen van ontwikkelingen op het gebied van de (nieuwe) media.

Afhankelijk van interesses en mogelijkheden kan het tijdsbeslag variëren van -vier tot acht uur per maand.

De leden van de Programmaraad dienen een afspiegeling te vormen van de maatschappij, qua leeftijd, sekse en maatschappelijke achtergrond. Betrokkenheid staat daarbij voorop en niet de belangenbehartiging van een specifieke doelgroep. Het gaat om vrijwilligerswerk waarvoor een kleine vergoeding gegeven wordt.

Gezien de achtergrond van de zittende programmaraadsleden is de programmaraad nadrukkelijk op zoek naar mensen met een andere culturele achtergrond of vrouwen.

Denk je dat de Programmaraad Zuidoost-Brabant wel iets voor je is, dan word je verzocht je vóór 15 november a.s. aan te melden, dit kan via het aanmeldformulier hetgeen te vinden is op www.programmaraadzuidoostbrabant.nl onder het kopje nieuws.

Een sollicitatiecommissie selecteert de kandidaten en doet vervolgens een voordracht tot benoeming door het SRE. Een sollicitatiegesprek behoort mogelijk tot de selectie procedure.

Met aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Programmaraad, via 06-53775317. Indien zij u niet direct te woord kan staan, kunt u uw contactgegevens achterlaten en wordt u teruggebeld.

Ook kunt de programmaraad ook e-mailen: info@programmaraadzuidoostbrabant.nl