Film bij Omslag: Vandana Shiva over ‘De Wet van de Zaden’

een videoregistratie van een lezing door de Indiase wetenschapper en activiste Vandana Shiva. De film begint om 20.00 uur bij Omslag, Hoogstraat 301A in Eindhoven. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

een videoregistratie van een lezing door de Indiase wetenschapper en activiste Vandana Shiva. De film begint om 20.00 uur bij Omslag, Hoogstraat 301A in Eindhoven. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Vandana Shiva hield haar lezing vorig jaar september in Brussel. Aanleiding is een nieuwe wet waarover het Europese Parlement praat, die de handel in zaden regelt. Biodiversiteit, democratie, bescherming van natuurlijke rijkdommen en het welzijn van toekomstige generaties moeten uitgangspunt zijn bij nieuwe zadenwetten, stelt Vandana Shiva. Samen met zeven andere vooraanstaande internationale wetenschappers schreef zij het document ‘De Wet van de Zaden’, als hulpmiddel voor burgers overal ter wereld die hun vrijheid en zaadsoevereiniteit willen beschermen. De Europese Commissie wil twaalf bestaande richtlijnen samenvoegen tot één wet, die moet regelen welke zaden verhandeld mogen worden. Half februari oordeelde de landbouwcommissie van het Europese Parlement dat de Commissie het werk moet overdoen, dit tot grote tevredenheid van Europarlementariër Bart Staes (De Groenen). „De Commissie moet haar huiswerk opnieuw doen, dit voorstel voldoet niet en is contraproductief voor waar het om gaat: méér biodiversiteit in de landbouw en minder machtsconcentratie in deze sector”, aldus Staes. De verwachting is nu dat het hele Europese Parlement de voorgestelde wetgeving in de plenaire vergadering van april terug naar af zal sturen, iets wat volgens Staes „een zeldzame gebeurtenis en historische overwinning” zou zijn.

Staes haalde in september Vandana Shiva naar België, voor een lezing over De Wet van de Zaden. Deze lezing van anderhalf uur is vastgelegd op video. Omslag vertoont de lezing van Vandana Shiva op 28 februari tijdens de maandelijkse filmavond. Shiva houdt haar lezing in het Engels en de film is niet ondertiteld. De brochure ‘De Wet van de Zaden’ (in het Nederlands) is tijdens deze avond beschikbaar voor bezoekers.

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling onderneemt en steunt activiteiten die een betere, duurzame wereld dichterbij brengen. Bijna elke laatste vrijdag van de maand vertoont Omslag een film over een maatschappelijk thema. Na afloop is er gelegenheid om deel te nemen aan een nagesprek.

Meer over Omslag en over de film op www.omslag.nl Wie naar de film wil komen graag vooraf aanmelden via 040-2910295 of omslag@omslag.nl Deelname aan de filmavond kost ‘wat het u waard is’. Zoek het groene spaarvarkentje.