Evensong in de Paterskerk

Evensong in de Paterskerk
Op zondag 21 januari om 17:00 uur is er een Evensong-viering.

Evensong in de Paterskerk
Op zondag 21 januari om 17:00 uur is er een Evensong-viering.
Niet zoals gebruikelijk in de Sint Cathrien maar in de Paters Augustijnenkerk, hoek Tramstraat/Augustijnendreef. De Sint Cathrien wordt momenteel ingrijpend verbouwd.

Deze oecumenische viering wordt muzikaal verzorgd door het koor Capella Vesperale o.l.v. Ruud Huijbregts en Gerard Habraken bespeelt het orgel. De voorganger is ds Marie-Jantien Kreeft uit Eersel. De orde van dienst bestaat o.a. uit Canticles, het Anthem ‘O God, be merciful’ en de Psalmen 67 en 117.
Met de aanwezigen worden ook drie samenzangliederen uitgevoerd.
De toegang is vrij, ter bestrijding van de onkosten is er een collecte bij de uitgang.
Voor meer informatie zie ook de website: http://koorvespers.dse.nl.