Eindhoven energieneutraal

Eindhoven heeft een visie! En wat voor één! In de periode 2035 tot 2045 komen tot een volledig energieneutrale stad. De komende raadvergadering zal aandacht worden besteed aan deze visie die ingrijpende gevolgen zal hebben.

Energie neutraal is natuurlijk te richten op 2 aspecten. In eerste plaats het energieverbruik door huizen, fabrieken en in de openbare ruimte door straatverlichting. Dan is er tevens het energieverbruik door vervoer binnen de stad.

Eindhoven heeft een visie! En wat voor één! In de periode 2035 tot 2045 komen tot een volledig energieneutrale stad. De komende raadvergadering zal aandacht worden besteed aan deze visie die ingrijpende gevolgen zal hebben.

Energie neutraal is natuurlijk te richten op 2 aspecten. In eerste plaats het energieverbruik door huizen, fabrieken en in de openbare ruimte door straatverlichting. Dan is er tevens het energieverbruik door vervoer binnen de stad.

Naar mijn mening is deze visie van de gemeente een vooruitkijkende visie. De gemeente verrast me een keer positief.

De consequenties zullen we echter zelf dragen.
–Terugbrengen gemotoriseerd vervoer binnen de stad tot een absoluut minimum. (misschien slechts 1% van wat het nu is)
–Veel betere isolatie van alle woningen en gebouwen.
–Windmolens in de bebouwde kom. (argumenten als geluid en horizonvervuiling zullen weggevaagd moeten worden)
–Zonnestroom in de alle huizen.
–Massale toepassing aardwarmte in combinatie met stadsverwarming (Huidige zeurregeltjes voor aardwarmte moeten om zeep)

Al bij al zullen om deze visie tot werkelijkheid te maken alle half slappe compromis-regeltjes die we hier hebben (dankzij de werkgroepen als bomenclub, grasveldjesclub, autoclub, anti-autoclub) om zeep moeten! Alleen dat geeft al een goed gevoel.

Het belangrijkste is wat we voor energie-neutraliteit terug (hopen te) krijgen: Een gezonde stad zonder zwaard van damocles boven het hoofd!