“Eindhoven 1940-1945, de oorlogsjaren in beeld”.


Expositie belicht het Eindhovense leven in de Tweede Wereldoorlog
“Eindhoven 1940-1945, de oorlogsjaren in beeld”


Expositie belicht het Eindhovense leven in de Tweede Wereldoorlog
“Eindhoven 1940-1945, de oorlogsjaren in beeld”

Op zondag 18 september a.s. om 11.30 uur verricht Jhr. ir. Hoyte de Ranitz, voorzitter van de Stichting 18 september, bij de Stichting Eindhoven in Beeld aan de Grote Berg 9 de officiële opening van de beeldexpositie “Eindhoven 1940-1945, de oorlogsjaren in beeld”.

Deze tentoonstelling, die loopt tot en met donderdag 24 november a.s., biedt een inkijk in het leven in Eindhoven tijdens de bezettingsjaren. Naast tragische en pijnlijke oorlogsbeelden wordt er ook aandacht gegeven aan momenten die een glimlach kunnen oproepen bij het zien van de plaatjes.

In deze periode waarin onze stad haar bevrijding herdenkt, vragen levensechte Eindhovense beelden aandacht voor wat oorlog betekent in het dagelijkse leven.

Een expositie die qua thema ook prima past in het cultuurmotto van dit jaar “Vreemd in Eindhoven”, een samenwerkingsproject waarin ook de Stichting Eindhoven in Beeld participeert.

Deze expo, die gratis toegankelijk is, is iedere werkdag te bezoeken van 13.00 tot 16.00 uur in ’t EiB-Huys aan de Grote Berg 9 in Eindhoven. Tevens op de eerste zondag van de maand.

Stichting Eindhoven In Beeld
www.eindhoveninbeeld.com