Doe een slimme rijtest op de TU/e

Op dit moment loopt er een studie naar het rijgedrag van mensen. Deze studie is onderdeel van een onderzoeksproject uitgevoerd binnen de onderzoeksgroep User Centered Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven. De uitkomsten hiervan zullen ons in staat stellen slimme systemen in auto’s beter op de behoeften van mensen af te stemmen en zo de acceptatie van zulke systemen te vergroten. Als u in bezit bent van een rijbewijs wil ik u via deze weg uitnodigen om deel te nemen aan mijn onderzoek.

Op dit moment loopt er een studie naar het rijgedrag van mensen. Deze studie is onderdeel van een onderzoeksproject uitgevoerd binnen de onderzoeksgroep User Centered Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven. De uitkomsten hiervan zullen ons in staat stellen slimme systemen in auto’s beter op de behoeften van mensen af te stemmen en zo de acceptatie van zulke systemen te vergroten. Als u in bezit bent van een rijbewijs wil ik u via deze weg uitnodigen om deel te nemen aan mijn onderzoek.

De studie bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen, dit zal maximaal 10 minuten in beslag nemen. Het tweede deel vindt plaats op de Technische Universiteit in Eindhoven waar u gevraagd wordt in de rijsimulator te rijden. U zal dan twee ritten van rijden om vertrouwd te raken met de simulator. Daarna zal de daadwerkelijke studie plaats vinden waarbij verschillende gedragingen van de auto en omgeving worden geobserveerd. Na de drie ritten in de rijsimulator zal er nog een kort interview worden gehouden waarin terug gekeken wordt op bepaalde aspecten van de laatste rit. Dit zal al met al 45 minuten duren en u ontvangt een kleine compensatie voor deelname aan deze studie

Deelname aan deze studie is volledig vrijwillig. Als u besluit deel te nemen aan deze studie dan kunt u op elk moment stoppen. De informatie die we met dit onderzoek verzamelen kan worden gebruikt voor het schrijven van wetenschappelijke publicaties. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en we zorgen ervoor dat de resultaten niet op individuele personen teruggevoerd kunnen worden

Als u nog verdere informatie wilt over dit onderzoek, dan kunt u zich tot mij wenden (contact via e-mail: H.Hooft.van.Huysduynen@tue.nl ).

Als u wilt deelnemen aan deze studie zou ik u willen vragen om de vragenlijst in te vullen via de onderstaande link en een datum en tijdstip te kiezen via de twee link. (Gebruik in de doodle agenda en bij de vragenlijst alstublieft dezelfde naam zodat de data aan elkaar gekoppeld kan worden)

www.roboticbit.nl:8030/esm/NXT/tokenNXT/?token=55758c98df40ad542d432f2d

www.doodle.com/ghc9q6v6cha2a8ce

Met vriendelijke groeten,

Hanneke Hooft van Huysduynen MSc
PhD candidate at User Centered Engineering Group
Department of Industrial Design
Eindhoven University of Technology
+31 40 247 2514
H.Hooft.van.Huysduynen@tue.nl