Deelnemers gevraagd voor onderzoek luchtkwaliteit en chronische luchtwegklachten bij kinderen in Eindhoven

‘Korte termijn effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van de luchtwegen van kinderen met chronische luchtwegklachten’
Vanaf begin 2017 zal in Eindhoven onderzoek gedaan worden naar de effecten van dagen met hoge buitenluchtverontreiniging op luchtwegklachten, medicijngebruik en longfunctie van kinderen die al chronische luchtwegklachten zoals piepende ademhaling of astma hebben. Het onderzoek maakt gebruik van het Innovatief Lucht Meetsysteem (ILM), waarmee sinds 2013 de luchtkwaliteit in Eindhoven wordt gemeten op een veel fijnere schaal dan in andere steden.

‘Korte termijn effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van de luchtwegen van kinderen met chronische luchtwegklachten’
Vanaf begin 2017 zal in Eindhoven onderzoek gedaan worden naar de effecten van dagen met hoge buitenluchtverontreiniging op luchtwegklachten, medicijngebruik en longfunctie van kinderen die al chronische luchtwegklachten zoals piepende ademhaling of astma hebben. Het onderzoek maakt gebruik van het Innovatief Lucht Meetsysteem (ILM), waarmee sinds 2013 de luchtkwaliteit in Eindhoven wordt gemeten op een veel fijnere schaal dan in andere steden. Het ILM maakt het mogelijk om de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging specifiek voor Eindhoven beter vast te stellen. Het ILM is opgezet door AiREAS, een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, de gemeente Eindhoven, de provincie Noord Brabant en wetenschappelijke instellingen, waaronder Universiteiten Utrecht en Twente. Wetenschappers van deze universiteiten gaan dit onderzoek uitvoeren.

Waarom dit onderzoek?
Uit eerdere studies weten we al dat kinderen met chronische luchtwegklachten op dagen met verhoogde luchtverontreiniging meer last van hun luchtwegen hebben. Hoe groot dit effect is en welke stoffen verantwoordelijk zijn voor de gezondheidseffecten is niet goed bekend. Onderzoek in verschillende landen heeft laten zien dat de grootte van het effect niet overal hetzelfde is. Daarom is het belangrijk om voor Eindhoven vast te stellen hoe groot de gezondheidseffecten zijn en welke stoffen in Eindhoven vooral belangrijk zijn. Het ILM geeft ons beschikbaarheid over nauwkeurige gegevens van de luchtkwaliteit, zodat we beter dan in eerder onderzoek de mate van luchtverontreiniging voor ieder kind kunnen vaststellen.

Wie kunnen er meedoen?
Kinderen van 7 – 11 jaar oud, met chronische luchtwegklachten zoals astma, regelmatig een piepende ademhaling en/of gebruik van luchtwegmedicijnen (luchtwegverwijders) en zij moeten wonen in Eindhoven.

Wat vragen wij de kinderen en hun ouders voor het onderzoek te doen?
> Vier maanden dagelijks vragen over luchtwegklachten en medicijngebruik beantwoorden in een dagboekje (online)
> Twee maanden 2 keer per dag heel hard op een apparaatje blazen (longfunctiemeting)

Luchtverontreiniging
De meetkastjes die op 35 plaatsen in Eindhoven hangen, brengen de luchtkwaliteit dagelijks goed in beeld. Door de gegevens van het meetkastje te gebruiken dat het dichtst bij het woonhuis of de school hangt, weten we hoe de kwaliteit van de lucht is die door kinderen wordt ingeademd op een bepaalde dag. Zo kunnen we onderzoeken of op dagen met verhoogde luchtverontreiniging, kinderen meer luchtwegklachten hebben, meer medicijnen gebruiken en een lagere longfunctie hebben.

Hoe kan ik deelnemen en meer informatie vinden?:
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: https://damast.iras.uu.nl/
Als u belangstelling heeft om met uw kind mee te doen, of als u er eerst met iemand over wilt praten dan kunt u bellen of e-mailen met de onderzoekers:

Universiteit Utrecht:
Marieke Oldenwening
telefoonnummer 06 55 128 006
e-mail m.oldenwening@uu.nl

Universiteit Twente:
Vera van Zoest
telefoonnummer 053 489 44 12
e-mail v.m.vanzoest@utwente.nl