De toekomst van het vrije internet

Op vrijdag 1 juni houdt de Piratenpartij een informatieve openbare bijeenkomst. Thema is: de toekomst van het vrije internet. Aanvang: 19:30 uur. Locatie: Grote zaal, 1e verdieping The Trafalgar Pub, Dommelstraat 21, 5611 CJ Eindhoven. Toegang: gratis.

Namens de Piratenpartij zal spreken woordvoerder en beoogd lijsttrekker Dirk Poot. Hij zal vertellen over de rechtszaak Piratenpartij vs. BREIN. ‘Die zaak gaat om veel meer dan of je een buitenlandse internetsite mag bezoeken die informatie geeft over het uitwisselen van bijvoorbeeld muziek. Het is een juridische strijd tussen een oude industrie die op omvallen staat en koste wat kost probeert het hoofd boven water te houden, zelfs als dat het einde van een vrij internet zou betekenen‘ zegt de piratenvoorman. ‘Wij hadden nooit geaccepteerd dat e-mail verboden zou worden om de post te redden, of digitale camera’s uitgeschakeld moesten worden om Kodak in leven te houden. Alleen de copyright-industrie heeft blijkbaar voldoende geld en invloed om de huidige politici achter deze vorm van bescherming en censuur te krijgen.

Dat gebeurt toch niet in Nederland?!


Op vrijdag 1 juni houdt de Piratenpartij een informatieve openbare bijeenkomst. Thema is: de toekomst van het vrije internet. Aanvang: 19:30 uur. Locatie: Grote zaal, 1e verdieping The Trafalgar Pub, Dommelstraat 21, 5611 CJ Eindhoven. Toegang: gratis.

Namens de Piratenpartij zal spreken woordvoerder en beoogd lijsttrekker Dirk Poot. Hij zal vertellen over de rechtszaak Piratenpartij vs. BREIN. ‘Die zaak gaat om veel meer dan of je een buitenlandse internetsite mag bezoeken die informatie geeft over het uitwisselen van bijvoorbeeld muziek. Het is een juridische strijd tussen een oude industrie die op omvallen staat en koste wat kost probeert het hoofd boven water te houden, zelfs als dat het einde van een vrij internet zou betekenen‘ zegt de piratenvoorman. ‘Wij hadden nooit geaccepteerd dat e-mail verboden zou worden om de post te redden, of digitale camera’s uitgeschakeld moesten worden om Kodak in leven te houden. Alleen de copyright-industrie heeft blijkbaar voldoende geld en invloed om de huidige politici achter deze vorm van bescherming en censuur te krijgen.

Dat gebeurt toch niet in Nederland?!

Sinds deze week blokkeren de Nederlandse internetproviders op last van de rechter een Zweedse internetsite, The Pirate Bay, na een aanklacht van entertainmentindustrie-organisatie BREIN. ‘Daar bleef het niet bij. De rechter gaat op verzoek van BREIN nog verder. Zo heeft hij ons bovendien verboden te zeggen welke middelen er bestaan om politieke censuur te omzeilen. Met dit vonnis wordt het democratische proces aangetast, en komen we steeds verder op een glijdende schaal van toenemende uitholling van de burgerrechten,‘ waarschuwt Dirk Poot.

Hoe is het zover gekomen? Kan de Piratenpartij of de burger hier iets tegen doen? En hoe ziet de toekomst van het internet eruit? Op al deze vragen zal worden ingegaan. Ook innovatie, privacy en transparantie komen ter sprake. Na de lezing is er ruime gelegenheid voor vragen en discussie.

De lezing zal worden voorafgegaan door een presentatie over het concept van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Ad Planken en Syne Fonk van Vereniging Basisinkomen presenteren hun ideeën over de wenselijkheid en haalbaarheid hiervan, voornamelijk aan de hand van vragen uit het publiek.

Met deze informatiebijeenkomst start de Piratenpartij haar verkiezingscampagne in Eindhoven. Geïnteresseerden kunnen op de bijeenkomst tegen een gereduceerde prijs lid worden.

Programma
19:30 ontvangst met koffie, thee en cake
19:45 sprekers Ad Planken en Syne Fonk van de Vereniging Basisinkomen
20:30 pauze
20:45 spreker Dirk Poot (Piratenpartij), aansluitend gelegenheid voor vragen en discussie
22:00 einde programma

Eindhoven is een belangrijke stad voor de Piratenpartij. Een team vrijwilligers hield in 2010 meerdere flyer-acties op de Piazza, wat veel interessante gesprekken opleverde met belangstellenden. De piraten haalden in de Lichtstad bij de vorige Tweede Kamer-verkiezingen relatief veel stemmen. Op 12 september a.s. is er dan ook zicht op een of meer parlementszetels. Met piraten in de Tweede Kamer kunnen onder meer moties en wetsontwerpen worden ingediend, en Kamervragen aan ministers worden gesteld. Alleen zo kunnen wij de burgers hun rechten teruggeven.

Sinds 2010 houdt de Piratenpartij elke eerste vrijdag van de maand aan de Dommelstraat in Eindhoven een openbare bijeenkomst waar gediscussieerd wordt over o.a. auteursrecht, open overheid en veiligheid op internet. De bijeenkomsten worden gehouden in de Trafalgar Pub en worden altijd aangekondigd op de website van de Piratenpartij. Meet the pirates!

De Piratenpartij is een in 2006 opgerichte politieke partij die wereldwijd streeft naar bescherming van burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik van, en toegang tot, informatie en technologie; en transparantie van het politieke bestel, overheden en andere machtsconcentraties. De Piratenpartij streeft binnen deze context naar een open samenleving waarin het bevorderen en delen van innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs centraal staan. De Piratenpartij is aangesloten bij de Pirate Parties International (PPI). Deze in Brussel gevestigde non-gouvernementele organisatie (NGO) heeft als doel de ruim veertig nationale piratenpartijen te ondersteunen.

Voor meer informatie over de Piratenpartij, zie: http://www.piratenpartij.nl/

Iedereen is van harte welkom. Tot ziens,
Robert van der Peijl, Eindhoven.

5 reacties

 • gouddelver

  Geen copyright respecteren betekent diefstal
  Als iedere werker een basisinkomen zou krijgen, zou het waarschijnlijk anders liggen. Maar zolang dat niet het geval is, moet mijns inziens aan de makers en leveranciers van immateriële producten – zoals teksten, muziek, foto’s, videobeelden en film – evengoed betaald worden als aan de makers en leveranciers van materiële producten – zoals brood, bier, auto’s, huizen, meubels enzovoort -.
  Tot nu kan ik niet ontkomen aan de indruk dat de Piratenpartij gewoon het jatten van immateriële producten wil legaliseren. Dat is broodroof en dat vind ik ontoelaatbaar.
  Het is ook vals en belachelijk, de bescherming van auteursrechten (copyright) censuur te noemen. Censuur is iemand verbieden en/of beletten zijn mening publiek te maken; daar is in dit geval geen sprake van. De ‘piraten’ willen zich zonder ervoor te betalen andermans geestelijk product toe-eigenen en het copyright is – zeer terecht – bedoeld om dat te beletten. De piraterij moet dus zowel op zee als op het internet met kracht bestreden worden. Ook in Nederland.

  • geert-jan

   downloaden en copyright
   in de emotionele reactie van gouddelver wordt het opgenomen voor de copyright industrie.

   Er zijn meerdere concrete indicaties aan te geven dat de copyright industrie (brein, buma/stemra etc) vooral voor zichzelf werkt. In het geval van musicus Melchior Rietveldt heeft Brein zelfs zijn copyright geschonden : je zou ervan gaan lachen als het niet zo triest was. Het geld dat wordt opgelegd als een kickback fee (ook op lege dvd/cd-s etc : wederom een gotspe want waarom legitiem en hoe verdeeld de copyright industrie dan die poet?) een vorm van entertainment belasting. Zit ik niet op te wachten.

   De entertainment industrie moet gewoon naar een nieuw verdienmodel. Daar zijn uitstekende media (oa het Internet) voor. Waarom dat niet inzetten? Anno 2012 kun je als entertainer daar heel veel meer mee verdienen dan 25 jaar geleden, om maar eens een periode terug te gaan uit waar mastodonten als brein (eigenlijk haar voorgangers, die komen uit de 70-er jaren) en buma/stemra voortkomen; en wanneer ben jij geboren gouddelver 😉 ?

   Tenslotte nog een concreet voorbeeld hoe om te gaan met huidige media.
   http://www.digitaljournal.com/article/253820 en in het bijzonder : Louis CK : https://buy.louisck.net/ alwaar hij rechtstreeks levert aan zijn fans. Lees ook zijn commentaar hoe snel hij zijn investering terugverdiende door goedkope downloads voor zijn fans aan te bieden : http://blogs.wsj.com/speakeasy/2011/12/15/louis-c-k-says-internet-experiment-yields-200000/?mod=google_news_blog

   Buy shameless! Thats the way to go. Blijf niet stilstaan in het verleden!

  • henkdaalder

   Gouddelver ga je mond spoelen
   De copyright industrie gaat veel te ver
   Wat ze eigenlijk willen is dat de openbare weg verboden gebied wordt voor iedereen behalve als je heb betaalt.

   Het internet is een digitale openbare weg
   De copyright industrie wil dat openbare en vrije inperken

   Ze zeggen in feite
   “in de wereld staan overal bomen en planten en liggen zandkorrels. Ooit heeft een mens daar de hand in gehad. Wij de copyright industrie hebben met die mens afgesproken dat wij daar de creatieve rechten van mogen hebben. Dus als je ooit een boom, grasspriet of zandkorrel bekijkt, moet je ons geld betalen.”

   De Piratenpartij wil hier iets aan doen.
   Om dan de Piraten partij als promotors van jatten te beschuldigen, is een belediging.

   • gouddelver

    Antwoord op beide bovenstaande reacties
    Mijn kennis van de moderne digitale media is beperkt, dus ik zal verder terughoudend zijn. Wat ik uit de links begreep is dat sommige creatieve lieden er in slagen, hun producten wel onder een bepaalde titel via internet aan te bieden, maar de belangstellenden alleen toegang verschaffen tegen betaling. In feite schermen dus zij zelf hun producten af.
    Maar niet alle creatievelingen zijn daartoe in staat. Dus lijkt het me niet verkeerd, dat zij hun producten via anderen laten verkopen. Jullie noemen dat kennelijk de copyrightindustrie. (Wat daar industrieel aan is ontgaat me echter; het lijkt mij gewoon een soort in- en verkooporganisatie. Het zijn handelaars of makelaars; de producenten zijn de makers van al die interessante bedenksels.)
    Ter vergelijking: voor wat wij hier allemaal op de DSE-site schrijven wordt niets betaald; jullie noch ik worden er financieel wijzer van. Deze openbare weg kan door iedereen zonder betaling gebruikt worden en elke bezoeker kan hier bovendien ‘pakken’ wat ie pakken wil, de copyrightindustrie is er niet in geïnteresseerd, en waarschijnlijk is ons geschrijf ook totaal niet verkoopbaar.
    Anders ligt dat met amusements- of entertainmentproducten. Het maken daarvan vergt zoveel tijd en moeite, en de producten zijn zo gewild, dat de consument daar wel iets voor wil – en zal moeten – betalen. Want creatieve geesten hebben net als andere mensen een lichaam dat gekleed en gevoed moet worden; van de wind kunnen ook zij niet leven.
    Misschien begrijp ik het verkeerd, maar jullie lijken voor die geestesproducten niet te willen betalen, terwijl je ons anderzijds verwijst naar handige jongens die er juist in geslaagd zijn hun eigen waar op internet slechts tegen betaling toegankelijk te maken. Veel vrijheid voor de consument kan ik daar niet in ontdekken.

    • geert-jan

     > In feite schermen dus zij z
     > In feite schermen dus zij zelf hun producten af.
     Nee: het voorbeeld van Louis CK geeft juist aan dat de tussenhandel uitgeschakeld kan worden, ten voordele van de eindgebruiker.

     > Maar niet alle creatievelingen zijn daartoe in staat.
     Het voorbeeld geeft juist aan dat iemand die niets van internet weet toch de tussenhandel kan uitschakelen. Hij schakelt daarvoor bedrijven in die hem daarbij helpen.

     Ik krijg de indruk krijg dat jou weinig bekend is over de rechtzaken die Brein voert tegen diverse partijen onder meer op het Internet (isp, individuele gebruikers). Om deze juridische terreur uit te kunnen oefenen zijn ze ook nog eens door NL rechter ondersteund door meer bevoegdheden tegen isp bedrijven. Ik betwijfel, zoals ook aangegeven in een reactie aan een ander stukje van jou over de rechtspraak, dat rechters voldoende van Internet af weten om te beseffen welke impact die macht heeft, en erger, welke tendens/precedent hiervan uitgaat.

     Ook de standaard belasting voor de copyright industrie voor lege informatiedragers is een resultaat van hun gelobby, hun core-business. Waar is de verantwoording en versleuteling van alle afgeperste gelden naar alle individuele entertainers/schrijvers etc die wij zo erg tekort doen (cynisch bedoeld)? Deze industrie koopt niets in (ja wellicht het oordeeel vd rechter) en verkoopt niets, ze houden enkel zichzelf rijkelijk in stand.

     Ik wil best betalen, als de prijs redelijk is, zoals in het voorbeeld van Louis CK een download voor 5 dollar.

     Waar ik pertinent tegen ben is een parasieten club zoals Henk Daalder ook al aangaf met de macht zelf belasting op te leggen aan een ieder die gebruikt maakt van een (willekeurig) medium.

     Het feit dat zij (brein, buma/stemra) dat handelen georganiseerd uitvoeren in een klaarblijkelijk legitieme organisatie/stichting met als middel het verdraaien van de wet en de belangen van entertainers maakt hun een industrie.

     Entertainers moeten niet zo zielig doen, maar de mogelijkheden benutten die de nieuwe techniek hen geeft. Want als puntje bij paaltje komt : moeten zij dan niet geld betalen aan Philips omdat ze bekend zijn geworden via televisie en Philips heeft dat mndium uitgevonden? Graag met terugwerkende kracht tot in de jaren 50, goed voor eindhoven. Ook moeten zij Cisco (en andere internet apparatenbbouwers) betalen want hun content maakt voor distributie gebruik van deze apparatuur en software (copyright!). Dat is dan ook redelijk. Waarom kan Philips/Cisco/etc geen beroep op de wet doen hiervoor? En tegelijk zijn dit soort acties ontwrichtend als een ieder zo op zijn juridische strepen gaat staan als de copyright-industrie en sommige entertainers.