De Roep van het Rozenkruis
‘De Roep van het Rozenkruis’ is de titel van een lezing, die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis op dinsdagavond 29 september 2009 houdt in haar centrum aan de Dierenriemstraat 4 in Eindhoven. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. De toegang is vrij.

Deze lezing is de eerste van een cyclus van drie lezingen met de titels:
“De Roep van het Rozenkruis”
“De praktijk van het Rozenkruis” en
“De transfiguratie volgens de formule van het Rozenkruis.”
In deze lezing wordt het verband gelegd tussen de klassieke Rozenkruisers uit de 17de eeuw en de huidige School van het Gouden Rozenkruis.
Het eerste geschrift van de drie “Manifesten der Rozenkruisers” verscheen in 1614 onder de titel “Fama Fraternitatis Rosae Crucis” van Johan Valentin Andreae en was gericht tot alle geleerden en hoofden van Europa.  Het was een appèl aan de mensheid om het roer om te gooien en terug te keren tot de oorspronkelijke – goddelijke – staat waarin de mens ooit leefde.
Diezelfde oproep wordt nu gedaan door de School van het Gouden Rozenkruis, die de mens wijst op zijn mogelijkheid om “de weg terug” in te slaan . Dat is de belangrijkste opdracht die een mens heeft, waardoor zijn leven zin krijgt. Als hij werkelijk begrijpt wat die roep inhoudt, zal zijn levensvisie en levenshouding totaal veranderen.
Dit alles is mogelijk door de kracht van Christus, van het christendom. De hele wereld is doortrokken van die kracht, dit stralingsveld.  In die kracht is het voor ieder die wil mogelijk om de wereld van de illusie en begoocheling vaarwel te zeggen en zich te keren tot een andere natuurorde, tot het oorspronkelijke rijk. Want diep in zijn hart ligt een weten dat hij eigenlijk in een andere wereld thuishoort. Hij kan, in volledige vrijheid, de innerlijke weg gaan en zo de opdracht van zijn leven vervullen, dat wil zeggen een nieuwe mens worden.

Nadere informatie: tel. 040-2420889 of op Internet: www.rozenkruis.nl/eindhoven