Dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood genoeg en water stroomt voor allen….

Zolang die nieuwe wereld er nog niet is, zal het moeten beginnen met bewustwording en solidariteit. Daarom spreekt Hans Slooff bij SOVE op 7 mei om 18.30 in de Eindhovense Studentenkapel, Kanaalstraat 6 over “brieven aan mensen in de verdrukking”.

Zolang die nieuwe wereld er nog niet is, zal het moeten beginnen met bewustwording en solidariteit. Daarom spreekt Hans Slooff bij SOVE op 7 mei om 18.30 in de Eindhovense Studentenkapel, Kanaalstraat 6 over “brieven aan mensen in de verdrukking”.
Het projectkoor o.l.v. Karel Baken zingt o.a. bovenstaande zegenbede en het vervolg daarop:
[b][i]…….wij zullen niet voor de leegte zwoegen, geen kinderen baren voor de verdrukking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.[/b][/i]
Woorden zoals Huub Oosterhuis die dichtte en door Antoine Oomen op muziek gezet werden en die het jaarthema vormen voor dit seizoen bij Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven (SOVE). Verdere informatie kunt u lezen op de website www.sove.dse.nl
Iedereen van harte uitgenodigd in de viering op 7 mei!

2 reacties

 • gerrit16

  Uitnodiging
  Bedankt voor de uitnodiging, maar wat kan ik op zo’n bijeenkomst verwachten?
  Het gaat klaarblijkelijk over de “Nieuwe Wereld” en “bewustwording” en solidariteit. Wat is dat dan, wat is die nieuwe wereld en waarvan moet ik me bewust worden?
  Solidariteit is in onze samenleving op dit moment ver te zoeken. Kan je dat wel vinden in de kerk? Ik denk van niet.
  Het is leuk om exakt te vermelden wat er gezongen wordt maar ik heb liever dat er vermeld wordt wat bovenstaande begrippen exakt inhouden.
  “Wij leren de oorlog af” , hoe dan? Ik hoor nooit vanuit welke kerk dan ook “Houd op met vechten, wie doorvecht wordt uitgestoten uit de kerk.” Nee, de kerken omarmen de dictators en zegenen de soldaten en hun oorlogstuig! Hoe kan dat?

  gerrit

  • sove

   Dat een nieuwe wereld komen zal……….
   Beste Gerrit,

   Hartelijk dank voor uw reactie en excuses dat we pas een beetje laat reageren.

   Die nieuwe wereld, ja wat is het?
   Het is niet vast omschreven, wat ons betreft.
   Maar een voorwaarde waaraan die wereld zou moeten voldoen om wat ons betreft “nieuw” genoemd te mogen worden staat er wel direct bij, namelijk: waar brood genoeg en water stroomt voor allen. Want in de huidige wereld zien die zaken er anders uit. En dat heeft zijn oorzaken. Die oorzaken zouden we kunnen bestuderen. Dat is dan eigenlijk een deel van de bewustwording waarover gesproken wordt.

   En ja, die solidariteit. We kennen het woord. Dus we zijn misschien wel verder dan in de parabel van de barmhartige Samaritaan waarin het al begon met de vraag “wie is mijn naaste?” Maar wat hebben we er aan als we het woord kennen? Of zoals in de viering van 7 mei gezegd werd: “misschien hebben we het woord wel in een boek met goud op snee”. En helpt dat? Bezig zijn met die vraag is een tweede deel van de bewustwording.

   Waarom zijn die vieringen er op zaterdag?: Om te inspireren en om b.v. het woord solidariteit zelf als uitdaging mee naar huis te nemen en het elke dag als uitdaging te ervaren. We hopen te werken met de drieslag verdieping- vernieuwing -inspiratie.

   Uw stelling dat solidariteit in onze samenleving op dit moment ver te zoeken is gaat wellicht toch voorbij aan het feit dat er op sommige plaatsen wel degelijk vasthoudende solidariteit gepraktiseerd wordt. We willen dat die groepen en plaatsen groeien en geïnspireerd worden danwel geïnspireerd blijven.

   “We leren de oorlog af” mag dan geen exact recept kennen; er zou al veel gewonnen zijn als we de verheerlijking van de oorlog afschaffen: de spelletjes, de films, de voc mentaliteit, de marsiaanse muziek. En ons ook afvragen waarom er toch weer altijd oorlog is. Misschien komen we dan al snel uit bij de macht van de religie, de macht van de politiek en de macht van de economie. Dit driespan is er natuurlijk niet alleen van vandaag of gisteren. Ook daar willen we bewustwording bewerkstelligen.

   Wat doen we in de vieringen?
   We lezen bijbelverhalen en horen daarbij uitleg. We zingen daarover. We bidden tot de God die in de bijbel Adonai genoemd wordt, die zich in de bijbelverhalen voorstelt met “Ik zal er zijn” en wiens opdracht het is om recht te doen en lief te hebben. We vieren een maaltijd in liefde en verbondenheid met “brood en wijn voor onderweg”. In deze vieringen is er een liturgie. Maar we weten dat “alleen liturgie op zich” gaat galmen. Daarom organiseert SOVE ook maandelijkse leerhuizen voor diepere exegese (bijbeluitleg en bewustwording) en de oproep tot dagelijks solidair handelen. De leerhuizen zijn nodig omdat de bijbel een complexe verzameling boeken is, die zich niet zo gemakkelijk laten lezen.

   U spreekt in uw reactie regelmatig over de kerk en de kerken.
   We denken dat zonder kerken de bijbelverhalen minder bekend zouden zijn.
   Er zijn nu dus vele boeken “goud op snee” met die verhalen.
   Ook spreekt men dientengevolge in de politiek regelmatig over onze “joodse en christelijke tradities”.
   Wat dat betekent behoeft uitleg.
   En daarbij dient het te gaan over de praktijk van alle dag.
   SOVE is geen kerk, en kent geen leden.
   SOVE wil de essentie van de bijbelverhalen weer tot hoofdzaak maken. SOVE wil al hetgeen in de kerkgeschiedenis is aangeslibd m.b.t. dogma’s, zichtontnemende stelligheden, machtsdenken en machtstreven afpellen, zodat de bevrijdende essentie van de verhalen, die belangrijk is voor het hier en nu, weer centraal komt te staan. SOVE wil oecumene bewerkstelligen rondom de bijbelverhalen. We hopen dat mensen daarmee de praktijk van alle dag ingaan en in die praktijk van alle dag de mensen van andere wereldgodsdiensten ontmoeten. En daarbij zien hoe zeer we daarmee kunnen samenwerken en voor die praktijk van alle dag op één lijn zitten.

   U kunt verdere informatie lezen op de website http://www.sove.dse.nl
   Daar staan onder de link “archief” de toespraken die bij SOVE gehouden zijn.
   Dus daar kunt u terecht voor wat informatie over wat zich verder in de vieringen afspeelt.

   Hartelijke groeten,
   Namens SOVE
   Kees Minderhoud