Cursus: Tao en Gnosis: “De wijsheid van het midden”Deze cursus bestaat uit vijf lessen. Er wordt dieper ingegaan op vier basisprincipes die het Taoïsme en het Rozenkruis met elkaar gemeen hebben, te weten:

De vonk van Tao, die in het midden van al het bestaande is.
De wereld van de dualiteit.
Doen het niet-doen.
De weg terug tot in Tao.

Tijdens deze vijf bijeenkomsten is er ruimschoots gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Cruciaal is daarbij steeds het leren luisteren naar de wijsheid van het hart, want zoals Lao Zi in vers 33 zegt:

Wie anderen kent, is wijs,
Wie zichzelf kent, is verlicht.
Wie anderen overwint, heeft kracht,
Wie zichzelf overwint, is sterk.

Datum: start dinsdag 27 oktober
Tijd: aanvang 20.00 uur
Kosten: € 25,- inclusief teksten
Adres: Dierenriemstraat 4, Eindhoven
Aanmelden: Telefonisch (023) 518 61 85, per e-mail info@rozenkruis.nl of aan de zaal voorafgaand aan de eerste les.

Voor vragen: http://www.rozenkruis.nl/eindhoven/