Cursus “Rozenkruis en Gnosis, wijsbegeerte en verwerkelijking”Inleiding in de gnostieke wijsbegeerte

DERTIENDELIGE ORIËNTATIECURSUS BIJ HET ROZENKRUIS

[b]“Rozenkruis en gnosis, wijsbegeerte en verwerkelijking” is de titel van een dertiendelige, wekelijkse lessenreeks die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis vanaf begin januari 2009 organiseert. In de lessen maken de cursisten op gestructureerde wijze kennis met de belangrijkste ideeën en inzichten van de wijsbegeerte van de School van het Gouden Rozenkruis. Daarnaast worden zij uitgenodigd de opgedane kennis toe te passen in hun levenssituatie. In de lessen is er voor hen ruimschoots gelegenheid om te reflecteren op de ervaringen die zij hiermee opdoen. Deelname aan deze cursus vereist geen speciale voorkennis of -opleiding.
De cursus begint op maandagavond 19 januari en vrijdagochtend 23 januari 2009 om 20.00 uur en 10.00 uur, respectievelijk in het gebouw aan de Dierenriemstraat 4 te Eindhoven. De dertiende les is een cursusdag is op zaterdag 9 mei 2009 op het conferentieoord Renova in Bilthoven.
Kosten: € 65,-. Cursusmateriaal, koffie en thee, alsook de lunch op de dertiende dag, zijn inbegrepen. Studenten en senioren betalen de helft. Inschrijven kan telefonisch via (023) 518 61 85 of voorafgaande aan de eerste les. Het is mogelijk om de cursus ook schriftelijk te volgen. Voor meer informatie kunt u de website www.rozenkruis.nl raadplegen. [/b]

De wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis is een moderne gnostieke Christelijke leer. Het is een leer die spreekt van de wijsheid die in een eeuwige stroom naar de mens uitgaat om hem te voeren tot de innerlijke gnosis. die hij als kennis in het hart kan ervaren. Immers, in het hart ligt de essentie van ieder mens.
Die essentie is volgens de Rozenkruisers de ziel. Zonder de ziel blijft er van de mens alleen een vergankelijk stoflichaam over. Wie het bestaan van de ziel in zijn hart heeft ontdekt, heeft een nieuwe kracht in zichzelf vrij gemaakt. Dat vermogen trekt zijn gedachten telkens onweerstaanbaar naar het in hem zelf gelegen mysterie. De ziel – kleiner dan klein en groter dan groot – ligt daar verborgen in het hart.
Maar de ziel die verborgen ligt in een lichaam, kan daarin niet “wonen”. Zij is niet de beheerser van dat lichaam. Wonen kan zij alleen in de stilte van een van deze wereld afgewende, kalme geest; in een mens waarin een totale verandering plaatsvindt. Deze verandering, ook wel het proces van transfiguratie genoemd, wordt in deze lessenreeks uitvoerig belicht.