Concert Kamerkoor Ensuite: De Natuur en de Seizoenen


Kamerkoor Ensuite geeft op zondag 31 oktober om 15:00 een concert in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Weisshorn 169 in Eindhoven. De belangrijkste thema’s zijn “de natuur en de seizoenen”.


Kamerkoor Ensuite geeft op zondag 31 oktober om 15:00 een concert in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Weisshorn 169 in Eindhoven. De belangrijkste thema’s zijn “de natuur en de seizoenen”.

Ensuite zingt tijdens deze uitvoering a capella 3- en 4-stemmige werken uit verschillende perioden, van de renaissance tot eind vorige eeuw. De liederen zijn van componisten als Orlando di Lasso, Morley, Diepenbrock en Badings. De natuur blijkt een bron van inspiratie voor veel componisten. De herfst en donkere winternachten leiden soms tot somberder en serieuze muziek, maar er is ook ruimte voor het plezier van het voorjaar en de zomer.

We nodigen u van harte uit bij dit optreden aanwezig te zijn. De toegang is gratis; wel vragen we een vrijwillige bijdrage.

Kamerkoor Ensuite is een amateurkoor waarbij het zangplezier voorop staat. Onder de professionele leiding van dirigent Rik Maassen streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Ensuite is de afgelopen jaren muzikaal gegroeid, zowel wat betreft koorklank, harmonie en repertoire.

Voor de leden van Ensuite is het sociale aspect belangrijk. Na de repetitie op dinsdag avond is er gelegenheid om samen iets te drinken in het nabijgelegen buurthuis. Het koor bestaat op dit moment uit dertien zangers en zangeressen. In alle stemgroepen is er nog ruimte voor nieuwe leden. Belangstellenden kunnen via de website contact opnemen.

www.ensuite.dse.nl