Bus in Eindhoven blijft gratis voor 12- en 65+

De bus wordt structureel gratis voor kinderen en senioren uit Eindhoven. Hiermee is Eindhoven de eerste stad in Nederland waar de bus voor senioren én kinderen voortaan gratis is. In maart 2007 is de gratis bus als proef gestart. Uit de evaluaties bleek dat er positieve resultaten zijn behaald op alle doelstellingen. De gemeenteraad heeft daarom 16 december besloten dat de proef een structureel karakter krijgt.

De bus wordt structureel gratis voor kinderen en senioren uit Eindhoven. Hiermee is Eindhoven de eerste stad in Nederland waar de bus voor senioren én kinderen voortaan gratis is. In maart 2007 is de gratis bus als proef gestart. Uit de evaluaties bleek dat er positieve resultaten zijn behaald op alle doelstellingen. De gemeenteraad heeft daarom 16 december besloten dat de proef een structureel karakter krijgt.

Koppeling aan Stadspas
Vanaf 1 januari is de gratis bus gekoppeld aan de Stadspas. Dit betekent dat niet-Eindhovenaren die wel gebruik maken van Eindhovense voorzieningen, met hun Stadspas gratis met de bus kunnen reizen. Kinderen uit bijvoorbeeld Nuenen die een abonnement hebben op de bibliotheek, de ijsbaan of de Tongelreep, reizen dus gratis met de bus.

Gebruik
De gratis bus geldt op werkdagen ná 9.00 uur, en de hele dag in het weekend, op feestdagen en in de maanden juli en augustus. Kinderen en senioren reizen gratis op de stadsbussen en op de streekbuslijnen op tussen Eindhoven CS en Best Station en tussen Eindhoven CS en Nuenen Centrum. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen met hun Stadspas gratis reizen onder begeleiding van een volwassene met een geldig vervoerbewijs. Er kunnen maximaal 4 kinderen gratis mee met één volwassen begeleider.

Hermes heeft de dienstregeling vanaf 14 december aangepast. De bus is nu gratis voor 12-minners en 65-plussers, op vertoon van de Stadspas, op de stadslijnen 1 t/m 19, 55, 401, 402, 407, 408, de streeklijnen144 en 145 tussen Eindhoven CS en Best Station en lijn 21 tussen Eindhoven CS en Nuenen-centrum.

Tussentijdse evaluaties
Uit de tussentijdse evaluaties bleek dat er positieve resultaten waren en op alle doelstellingen. Onder de kinderen is een stijging van 38% te zien in het busgebruik. Er zijn veel nieuwe busgebruikers bijgekomen onder de kinderen. Voor de proef ging de helft van de kinderen nooit met de bus, door de pilot is dit gedaald tot 31%. Bij de senioren is het positieve effect nog sterker, zij vertonen een stijging in het busgebruik van 79%. Slechts 1 op de 5 ouderen maakt geen gebruik van de bus. Meteen na de start van de proef was dat nog 1 op de 3. Eenderde van de ouders én de senioren zegt de auto nu vaker te laten staan.

De doelgroep voor de gratis bus reist nauwelijks tijdens de spits. De belangrijkste redenen voor het gratis busgebruik vallen buiten de spits (medisch, cultuur, ontspanning/recreatie, bezoek vrienden/familie, e.d.).

Lespakket
Om kinderen in contact te brengen met de (gratis) bus is er een lespakket ontwikkeld voor kinderen van groep 6 en 7 van de basisschool. Docenten kunnen de lespakketten gratis opvragen of downloaden via www.gratismetdebus.eindhoven.nl.

Bus in Brabant
Aanvullend is intussen ook een provinciale proef van start gegaan. Sinds 1 mei 2008 loopt nu de proef ‘Je blijft bussen’, voor dezelfde doelgroepen 12- en 65+ in heel Brabant. Voor een vast instaptarief van 30 eurocent kan in heel Brabant gereisd worden met stads- en streekbussen..

Voor meer info: www.gratismetdebus.eindhoven.nl