BOSE krijgt negatief advies van Staatscommissie MER

De staatscommissie MER publiceert morgen 21 juni haar besluit een negatief advies af te geven over de MER/BOSE studie van de Samenwerkings Regio Eindhoven.
De commissie vindt o.a dat de SRE de gevolgen van een nieuwe weg op de luchtkwaliteit, onvoldoende heeft onderzocht.

De staatscommissie MER publiceert morgen 21 juni haar besluit een negatief advies af te geven over de MER/BOSE studie van de Samenwerkings Regio Eindhoven.
De commissie vindt o.a dat de SRE de gevolgen van een nieuwe weg op de luchtkwaliteit, onvoldoende heeft onderzocht.

Eerder meldde de SRE zelf al dat wegens de permanente overschrijdingen van de luchtkwaliteits normen, overal in de regio, er voorlopig geen nieuwe wegen gebouwd kunnen worden.
Ook nieuwe viaducten mogen niet gebouwd worden. Wel technische maatregelen zoals Dynamisch Verkeers Management en autoloze zones of dagen.

Het negatieve advies van de staatscommissie MER is slechts een advies. De SRE kan as donderdag 23 juni toch een besluit over een voorkeurstrace nemen. Maar met dit negatieve advies zal een trace in vervolg procedures heel gemakkelijk kunnen sneuvelen bij de rechter.

Meer informatie op www.beterboseplan.nl

2 comments

 • henkdaalder

  Raad neemt onwerkbaar besluit
  Zoals verwacht is de Eindhovense politiek niet in staat gebleken adequaat te reageren op dit nieuws. Ze hebben maandag avond besloten dat zij vinden dat er een ruit moet komen.
  Dat kan nu niet, dus loopt de regio de kans dat er niets gebeurt en het beschikbare rijksgeld elders wordt besteed.
  Om in de regioraad een unaniem stemmende eindhovense fractie te krijgen heeft de raad in meerderheid besloten de vertegenwoordigers van de oppositie uit de fractie van de regioraad te zetten en te vervangen door vertegenwoordigers van de coalitiepartijen.
  De Eindhovense fractie in de regioraad is nu geen democratische afspiegeling meer.
  Het leek net een bananen republiek in de eindhovense raad, vanavond.

  – door de manier waarop de dissidenten uit de regioraadsfractie werden gezet.
  – en door de manier waarop werd ontkent dat de staatscommissie MER een negatief advies had gegeven. Ze hadden een ambtenaar na 17.00 met de commissie laten bellen, toen was daar niemand meer te spreken…
  Dus, officieel, wisten ze niet dat er een negatief advies was.
  Wethouder Schreurs had nog met SRE bestuurder Smetsers gebeld, maar meldde in de raadsvergadering dat hij niets te melden had over een negatief advies.
  De staatscommissie MER heeft echter verklaard dat ze maandag 20 juni met het “bevoegd gezag” hebben gesproken om hun besluit tot een negatief advies toe te lichten, dat bleek achteraf een ambtenaar van de SRE te zijn.
  Bij een MER procedure is er altijd een overheid die een besluit moet nemen. Bij BOSE is die overheid de SRE, het heet dat de SRE het bevoegd gezag is.
  Het DB van de SRE stelt concept besluiten voor. De regioraad neemt het officieele besluit.
  In dit geval stevenen ze af op een besluit waar ook een trace in zit.
  Maar ze kunnen er ook een benuttings oiplossing bij stoppen en verklaren dat daar die 50 miljoen van het rijk voor gebruikt moet worden. Hopenlijk zijn er as donderdag voldoende regioraadsleden met gezond verstand en verantwoordelijkheidsgevoel voor de regio.

  • henkdaalder

   wegens ophef vertraagd
   De staatscommissie MER meldt dinsdag 21 juni telefonisch dat ze de publicatie van het besluit een dag opschuiven omdat er wegens de ophef ook een persbericht bij gemaakt moet worden.
   Dat kost een dag extra.