Bezinningsbijeenkomst: Wetenschap, religie en de kunst van het midden
[b]Bij de Rozenkruisers
BEZINNINGSBIJEENKOMST OVER WETENSCHAP,
RELIGIE EN DE KUNST VAN HET MIDDEN

“Wetenschap, religie en de kunst van het midden” is het onderwerp van een bezinningsbijeenkomst die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis op woensdag 21 oktober 2009 houdt in de Dierenriemstraat 4 te Eindhoven. Deze samenkomst in de tempel bestaat uit gesproken tekst en momenten van stilte en bezinning, die worden afgewisseld door muziek. In de tempel kunnen de bezoekers hun dagelijks wel en wee achter zich laten en zich in rust en vrijheid richten op het onderwerp van bezinning.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Iedereen wordt verzocht om een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De toegang is vrij.[/b]

In deze tijd hebben velen zich afgewend van religie en de wetenschap omarmd. Daar is het motto: meten is weten en wat je niet kunt meten, bestaat niet. Maar juist vanuit de moderne wetenschap van de quantummechanica wint een heel ander inzicht steeds meer aan gezag. Volgens haar grondlegger, Max Planck, is er niet zoiets als materie op zich. “Niet de zichtbare en vergankelijke materie is reëel, echt en feitelijk, maar de onzichtbare eeuwige geest. Maar geestelijke wezens moeten geschapen worden. Daarom schaam ik mij er niet voor die mysterieuze Schepper net zo aan te duiden als alle oude culturen hebben gedaan: God.”
Zo komen we via moderne wetenschap dus toch uit bij de bron van alle religie: God.

Volgens de Rozenkruisers is er voor de mens maar één plaats waar zekerheid over het bestaan van God ontstaat: in het hart van de mens. Dat zekere weten is een innerlijk weten, een weten van het hart, ook wel Gnosis genoemd. Spinoza voegt daar de werking van de “Rede die in het midden is”, aan toe. Het is de Rede die hoofd en hart verenigt en de mens tot een nieuw bewustzijn brengt en hem de universele waarheid doet zien.
Over die waarheid zegt het Evangelie van de Heilige Twaalven: “Naar gelang gij de Heilige Wet van Liefde houdt, die ik u gegeven heb, zal de Waarheid u meer en meer geopenbaard worden en de Geest der Waarheid, die van boven komt, zal u de gehele Waarheid binnenleiden…..”

Nadere informatie: tel. 040-2420889 of op Internet: www.rozenkruis.nl/eindhoven